Homepage|Artikel|Gedichten|Soldatenverzen|Jeugdboeken|Literatuur|Diversen

Cabaretliedjes en straatliedjes

Titels van cabaretliedjes met als onderwerp de Eerste Wereldoorlog zijn hieronder aangegeven in alfabetische volgorde gevolgd door de auteursnaam. 
Er is voorlopig nog geen onderscheid gemaakt tussen cabaretliedjes en wat wij tegenwoordig noemen: straatliedjes (wat vroeger ook wel werd aangeduid met de term 'volksliedjes'). Voor zover van belang en bekend zijn biografische en bibliografische gegevens vermeld bij de teksten.  

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

De bekendste cabaretiers ten tijde van de Eerste Wereldoorlog
v.l.n.r.: Jean Louis Pisiusse, Koos Speenhoff, Dirk Witte, Clinge Doorenbos en Herre de Vos

Aanvullingen, verbeteringen, suggesties naar m.p.wielinga@war1418.com 

Het stille klooster - J. Lenny(?)

Minneliedje van een Engelsche krijgsgevangene - J.H. Speenhoff

De ouwe trouwe kachel - Anoniem

Het Vredespaleis - Anoniem

Vredespaniek - Anoniem

Het wijnglas - Dirk Witte


Homepage|Artikel|Gedichten|Soldatenverzen|Jeugdboeken|Literatuur|Diversen