Homepage|Artikel|Gedichten|Cabaretliedjes|Soldatenverzen|Jeugdboeken|Diversen

Literatuur

Aanvullingen, verbeteringen, suggesties graag naar

Adema van Scheltema, C.S. - Zingende stemmen
(W.L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij - Rotterdam 1916)

Beversluis, Martien - Aanklacht 
(Johan Mulder 's Uitgeversmaatschappij Gouda - 1930)
Illustraties: reproducties van schilderijen van Willem van Schaik

G. Burssens - Liederen uit de Stad en uit de Sel
(Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen - 1920)

G. Burssens - Verzen
(Mechelen, tijdens de oorlog, in het jaar negetienhonderd en achttien)


Collem, A. van -  Opstandige liederen 
Derde deel der liederen van A. van Collem
( C.A.J. van Dishoeck te Bussum - 1919)

Doesburg, Theo van - Soldatenverzen 1915 
Met een Nawoord van Siem Bakker en Emy Thoressen
(Uitgeverij Exponent - Bedum - 2000)

Feis, Agnita H. - Oorlog Verzen in staccato
(Her-uitgave van Avalon Pers - Woubrugge - 1980)

De beste gedichten van J.S. Speenhoff
Verzameld en ingeleid door J. Greshoff - 1918 (Onder dezelfde titel 
verschenen in de zestiger jaren in de Kramer Pocket Reeks no 36)

Haan, Jacob IsraŽl de - Het Joodsche lied
(Maatschappij voor goede en goedkope lectuur - Amsterdam - 1915)

Haan, Jacob IsraŽl de - Liederen 
(Maatschappij voor goede en goedkope lectuur - Amsterdam - 1917)

Hoeck, Jos. - OorlogspoŽzie
(Privť uitgave - Vluchtoord Ede - februari 1916)   

Peaux, Augusta - Gedichten 
(H.D. Tjeenk Willink & Zoon - Haarlem - 1918)

Roland Holst, Henriette - Het Feest der Gedachtenis
(W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij - Rotterdam 1915)

Speenhoff, J.H. - In de forten 
(Rotterdam - oorlog 1914 - W.L. & J. Brusse Uitgeversmaatschappij)

Vries, Hendrik de -  Silenen 
'Silenen' werd uitgebracht in 1928 - 'De gevechtsvlieger' verscheen opnieuw in de bloemlezing 'Hoor! Zo is nooit gezongen! Hoor! (Bert Bakker - 1986)

Verwey, Albert - Het zwaardjaar 
(W. Versluys - Amsterdam - 1916)

De Vlaamsche Ziel - Brieven van het Yser-front -
(Uitgeverij Meulenhoff - Amsterdam - 1918)

Zangbundel voor het Nederlandsche Leger
Uitgegeven op last van den Minister van Oorlog - 1915(?)

Secundaire literatuur

Jan Feith en Siegfried Granaat - Uit Tijden van Oorlogswinst
(Van Holkema & Warendorff - Amsterdam - z.j.)

Wim Ibo - En nu de moraal 
(Geschiedenis van het Nederlandse cabaret 1895-1936)
(A.W. Sijthoff - Alphen aan de Rijn - herziene uitgave 1981)

A.M. de Jong - Frank van Wezels roemruchte jaren
(Em. Querido's Uitgeverij N.V. - Amsterdam - 1928)

J.P.J. Wierts - Ons Hollandsch lied en de muzikale declamatie
(G. Alsbach - Amsterdam - 1915)

Edmond Visser - Het Nederlandsche cabaret
(A.W. Sijthoff Uitgeversmaatschappij - Leiden - 1920)

N. Bosboom - In moeilijke omstandigheden
(J. Noorduijn en Zoon - Gorinchem - 1933)


Homepage|Artikel|Gedichten|Cabaretliedjes|Soldatenverzen|Jeugdboeken|Diversen