Homepage|Artikel|Gedichten|Cabaretliedjes|Soldatenverzen|Literatuur|Diversen

Jeugdboeken over de Eerste Wereldoorlog

In de tijdschriften 'Boekenpost' en 'Berichten van Moeder de Gans' werden 
enige jaren geleden twee artikelen gepubliceerd over het onderwerp 'De Eerste Wereldoorlog in het jeugdboek' geschreven door Mirjam Schuddeboom.  
Beide artikelen zijn hier opnieuw gepubliceerd:


M. Schuddeboom - De Eerste Wereldoorlog in het jeugdboek

De Eerste Wereldoorlog in het jeugdboek (aanvullingen)

Nieuw uitgebrachte jeugdromans
Er worden (gelukkig) nog steeds nieuwe titels uitgebracht over de Eerste Wereldoorlog. Melding hiervan graag aan Ook aanvullingen, verbeteringen, en suggesties graag aan dit adres. Klik hier voor een overzicht van deze nieuwe titels

Titels van jeugdboeken 
Titels met als onderwerp de Eerste Wereldoorlog
zijn hieronder aangegeven in alfabetische volgorde op auteursnaam.  

Ammers-Kuller, Jo van - Een jonge Leeuw van Vlaanderen
Een verhaal uit den oorlog van 1914
Illustraties: Louis Raemaekers 
(Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1915)

Blanchin, Leon - Jonge Helden 
Geautoriseerde vertaling vrij naar het Frans van W.E. Pont
Illustraties: Jan Wiegman
(Uitg. Ad Usum Mundi - z.j.)

Darke, Marjorie - De moed om te vechten
Vertaling van Nettie Vink - A Long Way to Go
(A.W. Bruna & Zoon - 1981)

Faber, J. - De avonturen van een Marker jongen in oorlogstijd 
Geïllustreerd - illustrator onbekend
(Uitg. Kemink en Zoon N.V. - Utrecht - z.j.)

Galopin, Arnould - De mannetjesputters van het 9e
Geautoriseerde vertaling naar het Frans van Leo Faust
(Uitg. S.L. van Looy - 1915)

Gedenkboek van den Europeeschen oorlog in 1914 - Voor de jeugd
door Piet Hoorweg - met een inleiding en onder toezicht van Johan Been - deel I
(Plaatjesboek met 98 ingeplakte plaatjes - Uitgegeven door de Vleeschconservenfabriek 'Erica Brand' A. van der Heijden, Deventer)

Gedenkboek van den Europeeschen oorlog in 1915 - Voor de jeugd
door Piet Hoorweg - met een inleiding en onder toezicht van Johan Been - deel II
(Plaatjesboek met 98 ingeplakte plaatjes - Voor gebruikers van Hendriks, Brongers & Bos's Tafelmargarine te Groningen)
NB. Er is ook nog een deel III gesignaleerd - verdere gegevens onbekend - graag nadere informatie aan bovenstaand e-mail adres.

M
evrouw 
Jenneke Groeneveld, secretaris Stichting Johan Been, meldt over dit deel III het volgende: 

Het derde deel van bovengenoemd gedenkboek werd in 1917 geschreven door Johan Been. Het betreft 1916 en half 1917. Zijn voormalige ‘klerk’ Piet Hoorweg kon het boek door ziekte niet schrijven. Oorspronkelijk zijn deze boeken geschreven in opdracht van Panorama. 

Gedenkboek van den Europeeschen oorlog 1916, voor de jeugd
Leiden, premie-uitgave van “Panorama”, voor de jeugd, 1917


Dit
deel III
is het vervolg op de gelijknamige gedenkboeken van de jaren 1914 en 1915 door Piet Hoorweg, onder toezicht van Johan Been; ook verschenen als premie-uitgave van de firma H. van Toor Jz, Limonadefabriek, Vlaardingen en Brongers & Bos's Tafelmargarine te Groningen. Uitgegeven door de Vleeschconservenfabriek 'Erica Brand' A. van der Heijden, Deventer.

Grünwald, Levy - Wilhelm, de Banneling van Wieringen
Een toekomst fantasie in 1952

Illustraties L. Pinkhof 
(Electrische Drukkerij Egbner, Helder - 1923 - 4e verbeterde en herziene druk)

Hans, A. - Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd 
Illustraties: O. Geerling
(Gebr. Kluitman - 2e druk - z.j.)

Hulst, W.G. van de - Peerke en z'n kameraden
Illustraties: Isings
(G.F. Callenbach nv - 10e druk 1954)

Inghelram, Daan - De brief aan koning Albert 
(Standaard Uitgeverij -1974)

Jongkees, H. - Een vissersjongen in oorlogstijd 
(Uitg. Drukkerij Edecea - Hoorn - 2e iets gewijzigde druk - z.j.)

Johns, W.E. - Met Biggles in vijandelijk gebied
Illustraties: Alfred Sindall
Vertaling C. Verlinden - Bakx - The Rescue Flight
(Het Spectrum - 1962)

Kieviet, Joh. C. - Het geheim van den Canadees
(W. ten Have - Amsterdam - z.j.)

Kievit, W.H. - De onzichtbare draad - Oorlogsverhaal voor jongens
Illustraties: Jan Franse 
(Ten Brink uitg.mij - Arnhem - z.j.)

Lubberts, R.L. - Anton Peslers
Illustraties: Frans van Noorden (platen echter gesigneerd J.G. Kesler)
(A.W. Bruna & Zoon Uitgeversmaatschappij - z.j.)

Oosten Mössinger, R. - Toen er oorlog was….
(vertellingen voor kinderen) 
Illustraties: Netty Klingen (Brochure uitgegeven bij D. van Sijn & Zonen voor 
de Ned. Afd. van den internationalen Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid - z.j.).

Sparenburg jr., P.A. - De Landweerman van Veelust
Illustraties: G.J. van Overboek (schoolboekje(?) op gereformeerde grondslag)
(Rotterdam - J.M. Bredée's Boekhandel en uitgeversmaatschappij z.j. )

Trelker, A. - Bij 't witte huis op de grens
Illustraties: Albert Geudens 
(C.A.J. van Dishoeck C.V. - Bussum - z.j.)

Turner, Ethel - De bengel
Geïllustreerd en vertaald door: N. van Hichtum - The Cub
(Utrecht - A.W. Bruna & Zoons - z.j.)

Turner, Ethel - Bridgid en de bengel
Geïllustreerd - vertaling: onbekend
(Utrecht - A.W. Bruna & Zoons - z.j.)

Veenendaal, Jac. Van - In tijden van oorlog 
Illustraties: Jan Visser
(Uitg. HAGA - Den Haag - z.j.)

Visser, P. - De Slag aan de Marne 
Illustraties: O. Geerling
(Gebr. Kluitman - 2e druk - z.j.)

Visscher, J.A. - In Efrata's velden
(Nijkerk - G.F. Callenbach - 1923)


Homepage|Artikel|Gedichten|Cabaretliedjes|Soldatenverzen|Literatuur|Diversen