terug naar Liedteksten


Het stille klooster 

Zachtjes klinkt het avondklokje,
Alles keert ter ruste weer,
Vogelen zingen treurige liederen,
't Zonlicht daalt in het westen neer.

Achter in het stille klooster,
Zusters in hun zwarte dracht,
Zij verplegen daar de lijders, 
Die gewond zijn aangebracht.

Beide deuren staan wijd open,
En een Zuster treedt daarin,
Met een jongeling in haar armen,
Die nooit weer ten strijde ging.

Beide benen afgeschoten,
En daarbij een rechterhand,
Want hij had zo trouw gestreden,
Voor zijn eer en vaderland.

Aan de deur van 't stille klooster,
Klopt een droeve moeder aan,
Ligt m'n zoon hier, zwaar gewond soms? 
'k Zou zo gaarne tot hem gaan.

Arme moeder sprak de zuster,
Uwe zoon, hij leeft niet meer,
Al zijn lijden, is geweken, 
Hij stierf voor zijn land en eer.

Bij het ziekbed aan gekomen,
Nam zij 't witte doodskleed af,
En in tranen, stort zij neder,
Delf voor hem en mij een graf.

Op het kerkhof ligt begraven,
Ene moeder en haar zoon,
En nu strijden, zij voor eeuwig,
Ja, voor eeuwig voor Gods troon.

Auteur: genoemd wordt J. Lenny (nadere gegevens onbekend). Mogelijk moet dit zijn Ferry. Dit is een pseudoniem van Cornelis Johannes Theodorus Ferry van Delden, geboren te Haarlem 1892 en overleden te Amsterdam 1965. Hij was journalist en een uiterst vruchtbaar liedjesschrijver. Zijn bijnaam luidde dan ook 'De smartlappenkoning'. 

..........

Stephan van Meulebrouck meldt over dit vers het volgende: het lied '(Achter in) het stille klooster' is, volgens mijn gegevens, niet door Lenny geschreven, hooguit vertaald. Het is nl. van Duitse oorsprong, zoals ook te lezen valt op de website geheugenvannederland: "Het lied is een vertaling uit het Duits: 'Leise tönt die Abendglocke', dat waarschijnlijk rond 1870 is geschreven. Auteur en componist zijn onbekend. De Nederlandse versie van het lied dateert van omstreeks 1900. Een rolzeil van 'Het Avondklokje' hangt in het Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht." Via deze pagina kunt u het nummer ook beluisteren in een versie van Bennie Huisman.

"Een Google-search naar 'Leise tönt die Abendglocke' levert verschillende treffers op, waaronder vermeldingen van CD's met volksmuziek uit Stiermarken - Oostenrijk). Maar dat is op zich geen bewijs dat dit liedje van Oostenrijkse oorsprong is, er zijn ook genoeg Duitse sites te vinden waarop het nummer vermeld wordt. Om de Duitse tekst te lezen klik hier. Maar wie de componist was? Al met al heb ik het sterke vermoeden dat 'Leise tönt die Abendglocke' niet uit WOI dateert, maar uit de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871."

.......... 

Dit lied is in Nederland vooral bekend geworden door de vertolking van de Zangeres zonder Naam. Het merkwaardige is dat zij slechts de laatste vier coupletten zingt. De tijdsduur hiervan is 3 minuten en 12 seconden. Het is jammer dat daardoor de samenhang tussen het eerste en tweede gedeelte verdwenen is. Gelukkig blijkt echter dat op de serie van 10 dubbel cd's van de ZZN door Telstar uitgebracht, ook de complete versie van 6 minuten is uitgebracht. (Bron: webmaster van de fansite van de Zangeres Zonder Naam.)

Ook heeft de Zangeres zonder Naam liedjes uit de 2e WO en over oorlog in het algemeen gezongen zoals: Eén brug te ver, Jongens van 18 jaar, De onbekende heilsoldaat, Nooit geen oorlog meer enz. Deze liederen staan allemaal op de lp met de titel: Johnny Hoes presenteert: Jongens van 18 jaar / Zangeres zonder Naam (Telster festival TF 8018 TL)

terug naar Liedteksten