Artikel|Gedichten|Cabaretliedjes|Soldatenverzen|Jeugdboeken|Literatuur|Diversen

Een zoektocht naar gedichten en liedteksten
over de Eerste Wereldoorlog 1914-1918


Belangrijk nieuws: de bloemlezing waarover in onderstaand artikel sprake is inmiddels verschenen onder de titel: Het monster van de oorlog  Negentig jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voor het eerst bijeengebracht: Nederlandse liedjes en gedichten over de 'Groote Oorlogí  Klik hier voor informatie

Toen de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914 uitbrak leek het wel, vooral in de oorlogvoerende landen, alsof iedereen die de pen vast kon houden gedichten ging schrijven. Deze stroom gedichten heeft onvergetelijke poŽzie voortgebracht: wie kent niet In Flanders Fields van John McCrae

Heeft het Nederlandse taalgebied ook 'oorlogspoŽzie' voortgebracht? Een korte zoektocht brengt inderdaad enige namen tevoorschijn: Theo van Doesburg, Agnita Feis en liedschrijvers als Ferry en Koos Speenhoff hebben inderdaad teksten gepubliceerd met de Eerste Wereldoorlog als onderwerp.

De Vlucht geschilderd door Pierre Paulus (1914)

Op boekenplanken zullen echter nog tientallen publicaties (boeken, bundels, tijdschriften) liggen, die ten prooi vallen aan de vergetelheid als er verder niets wordt ondernomen. En denk hierbij dan ook aan cabaretliedjes, soldatenverzen en straatliedjes.

Laten we daarom een reddingsactie starten: ontruk deze uitingen van cultuur aan hun duister bestaan. Stuur mij uw vondsten of kopieŽn hiervan. Vermeld daarbij als dat mogelijk is titels, literatuurverwijzingen en bijzonderheden omtrent de auteur etc.  Misschien is het dan mogelijk om op termijn
een bloemlezing samen te stellen van de mooiste teksten. Vooruitlopend hierop zal deze website gewijd worden aan Nederlandstalige 'oorlogsverzen' zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn.

Menno Wielinga

Artikel|Gedichten|Cabaretliedjes|Soldatenverzen|Jeugdboeken|Literatuur|Diversen