homepage

Nieuwe boeken over de Eerste Wereldoorlog

Tweedehands WOI boeken: Boekwinkeltje Niemandsland

Zie ook: Nieuw verschenen geschiedenisboeken

Bestel direct online!     De internering van Engelse militairen in
     Groningen tijdens de Eerste Wereldoorlog

 

door Menno Wielinga

Op 11 oktober 1914 kwamen 1.500 manschappen van de First Royal Naval Brigade in Groningen aan. Zij waren begin oktober ingezet om het Belgische leger terzijde te staan toen het Duitse leger Antwerpen aanviel. 
 

Foto van het barakkenkamp met op de achtergrond links de gevangenis en de watertoren

Tijdens de terugtocht werd hun ontsnappingsroute afgesneden. Commodore Wilfred Henderson wilde zich met zijn manschappen niet krijgsgevangen laten nemen en besloot met zijn drie bataljons de Nederlandse grens over te steken.

In Nederland aangekomen werden ze, overeenkomstig de internationale rechtsregels, ge´nterneerd in Groningen. Achter de huidige Van Mesdagkliniek (de vroegere stadsgevangenis) werd op het exercitieterrein van de Rabenhauptkazerne (die gelegen was tegenover deze gevangenis) een compleet barakkenkamp ingericht met vele voorzieningen voor sport, huisvesting, verzorging, bewaking en ontspanning. Dit kamp werd in Groningen al snel het 'Engelse Kamp' genoemd. 

Het boek over het Engelse Kamp is verschenen:
Het Engelse Kamp - Groningen 1914-1918

  Internering van Britse militairen in Groningen 1914-1918

  Engelse ge´nterneerden en het voetbal in Groningen 1914-1918

  Wie meer wil weten over de
Royal Naval Division (RND), waarbij de Britse ge´nterneerden in Groningen waren ingedeeld, kan het artikel van Eric Wils raadplegen:  
De (63rd) RND ― matrozen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.
Deze opmerkelijke divisie vocht in Antwerpen, Gallipoli, de Somme, Arras en Passendale.
 

Hoe het de Britten verging in Groningen kunt u lezen in de artikelen die in 2002 werden gepubliceerd in het Nieuwsblad van het Noorden. 

  
Deel 1  Saturday afternoon soldiers naar Antwerpen

  
Deel 2  De 1e Brigade wordt vergeten bij evacuatie

  
Deel 3  'Vele Groningers staren ons aan'

   Deel 4  Engelsen klagen over het slechte voedsel

  Deel 5  Verveling grootste vijand van de Engelsen


  Deel 6  Engelsen waren populair bij de vrouwen

  Deel 7  Ge´nterneerden speelden voetbal op hoog niveau

  Deel 8  Ge´nterneerden tijdens ziekteverlof gevangen genomen

  Deel 9  Staat van Beleg afgekondigd in Groningen

  Deel 10  De ontsnapping van John Bentham (deel 1)

  Deel 11  De ontsnapping van John Bentham (deel 2)

  Deel 12  Negen Engelse militairen begraven in Groningen

  Deel 13  Het Engelse Kamp van 1919 tot 1958


  
De Zuiderbegraafplaats in Groningen 

Reacties graag naar  

   naar homepage


 

 


 

eXTReMe Tracker