naar homepage


Het monster van de oorlog
Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog
Samengesteld en van een inleiding voorzien door 
Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga 

De belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog is de laatste jaren sterk toegenomen. Toch bestaat nog steeds de indruk dat ‘de Groote Oorlog’ in de Nederlandse letterkunde weinig sporen heeft nagelaten, omdat ons land toen neutraal was. De bloemlezing Het monster van de oorlog laat zien dat het in ieder geval op het gebied van de lyriek om een groot misverstand gaat.

In de uitgekozen teksten spreekt een groot aantal Nederlandse (en enkele Vlaamse) dichters en zangers zich zowel geëmotioneerd als cynisch over deze gruwelijke oorlog uit. Zij tonen hun afschuw en verbijstering over het zinloos en bruut geweld en staan stil bij bijzondere voorvallen, zoals de bombardementen op Antwerpen en Zierikzee. Dikwijls verplaatsen zij zich in het lot van de frontsoldaten, de talrijke (met name Belgische) vluchtelingen,  machthebbers worden bij herhaling weggehoond. Maar ook de zorgen van alledag komen aan bod: de mobilisatie, de voedselschaarste, de smokkelhandel, de oorlogswinsten en de amoureuze betrekkingen van Nederlandse meisjes met buitenlandse militairen.

Het monster van de oorlog zal een verrassing zijn voor poëzieliefhebbers, historici en iedereen die meer wil weten over de Eerste Wereldoorlog vanuit Nederlands perspectief. 

Het Monster van de oorlog is thans uitverkocht. Het is wellicht nog te verkrijgen bij www.boekwinkeltjes.nl. Vul in het zoekvenster in 'monster van de oorlog'.

Het vervolgdeel op Het monster van de oorlog is:
De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen Getuigenissen, verhalen, betogen. Ook dit deel is thans uitverkocht maar nog te leveren via boekwinkeltje Niemandsland:
klik hier en vul in het zoekvenster in: 'Nederlandse ogen' .


Over de auteurs: 
Rob Kammelar
(1944) was chemicus van beroep, maar verricht momenteel ook onderzoek naar de Socialistische Kunstenaarskring en zijn oprichter, de dichter Jan W. Jacobs. Jacques Sicking (1936) was als docent moderne Nederlandse letterkunde werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen; hij publiceert over uiteenlopende literair-historische onderwerpen. Menno Wielinga (1945) werkte als docent bedrijfseconomie aan een hbo-opleiding; daarnaast publiceert hij over de Eerste Wereldoorlog op zijn eigen website. 
 


  
naar homepage