naar homepage


Trui Thöne - Aantekeningen dagboek 1914 -1918

Doe naar mijn woorden en niet naar mijn daden

De dagboekenschriften van Trui Thöne (1893-1980) hebben jarenlang in een koffer op zolder gelegen totdat haar kleindochter ze weer in handen kreeg. Ze bleken zeer interessante waarnemingen te bevatten over de Eerste Wereldoorlog.

Trui Thöne bevond zich als 21-jarige in Zwitserland toen de oorlog uitbrak. Zij was daar samen met haar vader en haar jongste broer Thade, die was geslaagd voor zijn toelatingsexamen gymnasium en daarvoor een reis naar Zwitserland aangeboden kreeg. Haar moeder was thuisgebleven.
 
Iets dergelijks werd door Trui Thöne gezien op de terugweg naar Nederland

Hoe zij met hun drieën na veel problemen naar Nederland terugkeerden wordt uitgebreid beschreven. Ook haar latere waarnemingen in Nederland tijdens de oorlogsjaren geven een goed beeld van de wijze waarop een jonge vrouw uit een gegoede familie aankeek tegen de gevolgen die het uitbreken van de oorlog had voor het neutrale Nederland. Zo zijn haar uitspraken over de Belgische vluchtelingen die aan het begin van de oorlog in Nederland verbleven, opmerkelijk te noemen. 

Haar kleindochter Trui Zweering heeft de aantekeningen, die waren vastgelegd in schriften, bewerkt voor publicatie. Het is de bedoeling dat deze aantekeningen, voor zover ze betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog, in de loop der tijd worden aangevuld.   


Enige biografische gegevens over Trui Thöne

De reis naar de bronnen van de Rijn - Aantekeningen dagboek 20 juli 1914 - 2 augustus 1914

Aantekeningen dagboek augustus - december 1914

Aantekeningen dagboek 1915


© 2011 - Trui Zweering. De auteursrechten van de dagboeken berusten bij een nabestaande van de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname van deze dagboekaantekeningen is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van deze rechthebbende. Dit kan via dit emailadres: rechthebbende. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de rechthebbenden worden voorgelegd. 

naar homepageeXTReMe Tracker