naar dagboek-pagina


Geertruida Maria Rosalina Thöne - De Vries van Doesburgh

Trui werd geboren op 20 december 1893 te Rotterdam. Ze had twee zusters Swanida Helena (Heet genoemd) en Genia Jeanetta (Geen genoemd) en twee broers: Thade en Willem Adolf.

Thuis werd Frans gesproken. De grootouders woonden respectievelijk in Velp en in Vlissingen. Haar vader werkte voor de Rechterlijke Macht. In haar jonge jaren verhuisde de familie naar Zierikzee. Daarna woonde het gezin in Leeuwarden.

   

Bijna elke dag schreef Trui in haar dagboek. Zij wilde graag studeren maar werd naar een huishoudschool in Brussel gestuurd. Aldaar leerde ze een huishouden besturen en een kasboek bij te houden. Dit laatste is ze trouwens lang blijven doen.

In 30 mei 1917 trouwde zij met Carsten Thöne, die in Sneek woonde. Haar vader vond het niet goed dat Trui trouwde, want zij moest thuis blijven wonen om later voor hem te zorgen. Haar moeder zorgde ervoor dat zij toch toestemming kreeg. Algauw verhuisden Trui en Carsten naar Almelo, waar in 1918 hun eerst zoon Willem werd geboren. In 1920 werd de tweede zoon, Carsten-2, geboren.

Het gezin verhuisde naar Bloemendaal, want Carsten-1 werd rechter in Amsterdam. Haar vader en moeder gingen in Middelburg wonen. Trui paste vaak op de kinderen van haar zuster Geen en van haar broers Thade en Willem. Ook zoon Wimpje van haar zwager, Job Thone, was er vaak. Haar schoonzuster Truus Enschedé-Thöne werd een dierbare vriendin.

Deze Truus en haar echtgenoot Just reisden veel voor het familiebedrijf Enschedé waarbij zij in elk land opwindbeestjes verzamelden, die zij voor Trui meenamen. Na een diner bij Trui en Carsten kwamen alle opwindbeestjes op tafel en mochten de gasten er mee spelen. Trui leerde boeken inbinden en maakte van alles voor en met de kinderen van wat er maar voor handen was. Zij sloot zich aan bij het Rode Kruis. Carsten-1 zat in het stichtingsbestuur van Theylers Museum.

Trui had altijd een hond. De (moes)tuin was voor haar heel belangrijk. Zij deed alles zelf, zoals spitten, planten, zaaien en oogsten. Na de Tweede Wereldoorlog praatte Trui wel eens met prinses Wilhelmina over het socialisme. Deze bijeenkomsten vonden plaats na lezingen bij Theylers museum te Haarlem in de tuin van Trui. De chauffeur van prinses Wilhelmina en de melkboer werden er bij gehaald om mee te discussiëren.

Trui ging vaak naar Domburg en Middelburg met de kinderen. In Buren vond Trui een baan bij het burgerweeshuis om de school te bekostigen. Ze werkte als onderwijzeres twee dagen in de week. Trui had er spijt van dat zij niet haar rijbewijs heeft gehaald en dat zij niet had leren paardrijden.

Na de Tweede Wereldoorlog ging zij in Haarlem en omstreken op zoek naar huisvesting voor oorlogsslachtoffers. In Bloemendaal stonden een paar sanatoria die zij vaak bezocht. Daartoe schafte ze zich een brommer aan. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1970 ging zij zes weken lang op reis door Zuid Afrika. De schrijver Godfried Bomans kwam vaak bij haar op bezoek.

Langzamerhand werd haar gezondheid slechter. Trui ging in haar huis kamers verhuren aan verpleegsters, die ook een oogje in het zeil hielden wat Trui verschrikkelijk vond.

Een keer per week ging zij naar de Bodaanstichting te Bentveld waar haar schoonzuster Truus woonde. Kinderen, kleinkinderen, neven en nichten kwamen vaak langs en haar hartsvriendin Ina Rahusen liep in en uit. Trui las veel en keek televisie en elke dag kreeg zij wel bezoek van iemand. In 1980 is zij overleden.

Trui had een paar regels in het leven: ‘men mag alles doen, zonder anderen te kwetsen en lastig te vallen’. ‘Wat je ook doet, zorg dat je goede vrienden hebt op wie je kunt terugvallen’. ‘Zorg altijd voor je zelf’. ‘Als het dak kapot is, dan klim je er zelf op om het te maken’. ‘Wees geen last voor anderen’. ‘Een mens is ook een dier’. ‘Als je een gat in je knie valt, dan groei jij wel weer aan, maar je kleren niet’. ‘Alleen vervelende mensen vervelen zich’. ‘Je mag je best vervelen, maar verveel mij er niet mee’. ‘Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun ouders’.

© 2011 - Trui Zweering. De auteursrechten van de dagboeken berusten bij een nabestaande van de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname van deze dagboekaantekeningen is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van deze rechthebbende. Dit kan via dit emailadres: rechthebbende. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de rechthebbenden worden voorgelegd.

naar dagboek-pagina