naar homepage


Koningin Wilhelmina -
vorstin in oorlog (1914 -
1918)

door Theo Kemmeren

Dit artikel over Koningin Wilhelmina beoogt een blik te bieden op het leven van iemand die op het hoogste niveau tijdens de Groote Oorlog heeft méégedacht en ook méégedaan. Uit het beschikbare materiaal is een gedetailleerd en weids verhaal ontstaan over het publieke optreden en het privé-leven van koningin Wilhelmina tijdens deze oorlog.  De feiten worden afgewisseld met vele, vaak weinig bekende foto’s en beschrijvingen van de zeer uiteenlopende taken en belevenissen van het staatshoofd, tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Koningin Wilhelmina bezoekt Drenthe na de veenbranden in 1917

Inhoudsopgave

Inleiding bij 'Koningin Wilhelmina - vorstin in oorlog'

Deel 1 - Soldatenkoningin - het jaar 1914


Deel 2 - Aardbeien, nieuwe inspecties, een cadeau van de keizer en eindelijk weer naar paleis Het Loo - het jaar 1915

Deel 3 - Watersnood, adoptie, vakantie en nog meer plichten - het jaar 1916

Deel 4 - “Ik wil van niemant geroemt noch opgehaalt worden, als ik slechts mijn gemoedt magh voldoen en mijn orders uitvoeren.” - het jaar 1917

Deel 5 - Het einde van de oorlog - Revolutie? - Malieveld - “Ik heb een revolutie teruggedraaid” - het jaar 1918


© 2009 -  Theo Kemmeren. De auteursrechten van dit artikel berusten bij de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de auteur. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de auteur worden voorgelegd

naar homepage


eXTReMe Tracker