naar vluchtelingen pagina

Literatuur over internering en vluchtelingen

Algemene bepalingen en aanwijzingen geldende vanaf 1 oktober 1917 voor Commandanten van Interneringsgroepen in afwijking van het vroeger bepaalde.

Boer, G.L de - Een stuk historie bij Harderwijk
(Privé uitgave, Laren NH, 1987)

Borselen, J.W. van - Aanslag op het spoor
('s-Hertogenbosch, Stichting Rail Publicaties, 1995)

Bosboom, N. - In moeilijke omstandigheden (augustus 1914 - mei 1917)
(Gorinchem,  J. Noorduyn & zoon, 1933)

Bossenbroek, M. (e.a.) – Vluchten voor de Groote Oorlog 1914-1918
(De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1988)

Buyten, J van - In Ballingschap
(NUMA HASSELMAN, Bergen op Zoom, z.j.)

Bruijn T de, Een vluchtelingenprobleem aan het begin van deze eeuw. 
Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht, Kwartaal en Teken, 12e jaargang 1986 nr:4.

Brugmans, H. - Nederland in den oorlogstijd
(Elsevier, Amsterdam, 1920)

Carsten, L. - Maatregelen ter handhaving onzer onzijdigheid in den huidigen oorlog
(Dissertatie, Mouton & Co, 's-Gravenhage, 1916)

Doeleman, H (e.a.) - Interneringsdepot Gaasterland - Belgische vluchtelingen 14/18
(Uitgave MAR EN KLIF, Oudemirdum, 1996)

Het Nederlandsche Roode Kruis van 1917 - 1920

Heuvel - Strasser, E.A. van den - Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid
(Artikel uit Tijdschrift voor geschiedenis 99 -1986, pp. 184 – 204)

Jaspaers, G. - De Belgen in Holland 1914-1917
(NV Drukkerij Jacob van Kampen - Amsterdam, 1917)

Kooiman, J. - De Nederlandse strijdmacht en hare mobilisatie in 1914
(J. Muusses en H. de Ruiter, Purmerend, afzonderlijke delen vanaf september 1915)

Linnebank, H. - De wonderen van de Udensche hei
(Drukkerij C.N. Teulings, 's Hertogenbosch, z.j.)

Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de Provincie Utrecht, samengesteld door het Utrechtsch provinciaal comité tot hulp en ondersteuning van vluchtelingen (Utrecht, z.j.)

Anton Reijngoudt - Gehalveerde mensen - Het Belgenkamp in Harderwijk 1914-1918
(Koninklijke BDU Uitgeverij B.V. Barneveld - 2004) 

Roodt E de - Oorlogsgasten
(Europese Bibliotheek Zaltbommel, 2000)

Smit, C. - Nederland in de Eerste Wereldoorlog
(3 delen, Wolters Noordhoff- Groningen, 1971/1973)

Streuvels, Stijn - In oorlogstijd
(5 delen, L.J. Veen - Amsterdam, 1915)

Treub, M.W.F. - Oorlogstijd - Herinneringen en indrukken
(Haarlem, Tjeenk Willink & zoon, 1916)

Verslag van de werkzaamheden der Centrale Commissie tot Behartiging van de belangen der naar Nederland uitgeweken vluchtelingen. ('s-Gravenhage, z.j.)

Verslag van het provinciaal Comité tot steun van Belgische en andere vluchtelingen
te Groningen (Erven B. van der Kamp, Groningen, z.j.)

Verslag van de Vereeniging Nederlandsch Comité tot steun aan Belgische en
andere slachtoffers (Amsterdam, 1916)

Verwaijen, W. - Op de vlucht - Vluchtoord Ede '14-'18
(Comité Belgen Ede, Ede, 1984)

Vluchten voor de oorlog
Belgische vluchtelingen 1914-1918
(Davidsfonds/Leuven in samenwerking met In Flanders Fields - 2004)

Vries, W. de - Nederland als non-belligerente natie en de internering van buitenlandse militairen gedurende de Eerste Wereldoorlog (Artikel uit: Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis, dl 3, pp. 76-136, 's-Gravenhage, 1980)

Wintermans, J.J.G. - Belgische vluchtelingen in Eindhoven
(Brabantse Historische Cahiers deel V, Tilburg 1985


naar de vluchtelingen pagina