naar homepage

Nieuwe boeken over de Eerste Wereldoorlog


      Tanks in de Eerste Wereldoorlog

               Tanks gereed voor de strijd bij Cambrai 1917


Duivelse strijdwagens - de ontstaansgeschiedenis van de tank
Eind 1914 werd in Engeland gezocht naar de mogelijkheden om met grote voertuigen de bloedige impasse aan het Westelijk Front te doorbreken.  Het idee ontstond de draaibare koepels van pantserauto’s op rupsbanden te plaatsen: de tank was geboren!

Tankslag bij Flers-Courcellete aan de Somme op 15 september 1916

De weinige beschikbare tanks werden op 15 september 1916 voor het eerst in de oorlog ingezet tijdens de Slag aan de Somme bij Flers-Courcelette. Uit het oogpunt van technische ontwikkeling veel te vroeg en uit tactisch oogpunt op de verkeerde maniier.

De eerste foto van een tank in geïllustreerd tijdschrift Het Leven (1916)
Foto's van de tank waren in november 1916 nog niet vrijgegeven. Het toentertijd bekende geïllustreerde tijdschrift Het Leven slaagde erin een foto te publiceren waarvan men verklaarde 'met den vermaarden en echten tank te doen hebben'.


De eerste grote tankslag bij Cambrai in november - december 1917
De Britse tankaanval bij Cambrai was de eerste grote tankslag in de Eerste Wereldoorlog. Hierbij werden maar liefst 476 tanks ingezet. De aanval verliep zeer succesvol maar bloedde dood door gebrek aan voldoende reservetroepen en toenemende tegenstand van de Duitsers, die op het laatste moment voldoende versterkingen wisten aan te voeren.

Tanks of paarden bij Cambrai (1917)
De slag bij Cambrai (zie hierboven) is vooral bekend geworden doordat het Britse leger 476 tanks inzette in een gecoördineerde actie met de infanterie. Minder bekend is dat bij deze veldslag een actie van de cavalerie was voorzien. Hiervoor waren vijf cavaleriedivisies met zo’n 40.000 man en even zovele paarden samengetrokken. Wat de resultaten waren van deze cavalerie-inzet wordt in dit artikel aan de orde gesteld.

Tanks op de Chemin des Dames 1917
Tijdens het beruchte Nivelle-offensief in april 1917 zetten de Fransen voor het eerst tanks in. Deze eerste tankslag werd een mislukking waarbij grote verliezen werden geleden. In oktober van datzelfde jaar werden nogmaals tanks ingezet bij La Malmaison. Dit offensief werd, ondanks hevig verzet van Duitse zijde, een complete overwinning.

De eerste tank tegen tank veldslag bij Cachy (Villers-Bretonneux) in 1918
Beschrijving van het eerste tank tegen tankgevecht uit de militaire geschiedenis bij Cachy (Villers-Bretonneux) aan de hand van een ooggetuigenverslag. Ook wordt de aanval beschreven van zeven Whippets tanks, de lichtste en snelste tanks van dat moment, die al vurend uit hun mitrailleurs, alles vermorzelden wat op hun weg kwam.

De inzet van tanks bij de Slag bij Le Hamel (1918)
De Slag bij Le Hamel werd, mede door de inzet van tanks, een succes en zou het Britse opperbevel overtuigen van de enorme offensieve kracht van het tankwapen. Dat deze kleinschalige veldslag als succesvol werd gezien was vanwege de beperkte duur, het bereikte resultaat en de snelheid waarmee de aanval was uitgevoerd.

Soldatenfriedhof Cambrai: Das Schwert trennt – Das Kreuz vereint
Oorlogsbegraafplaatsen behoren tot de belangrijkste getuigen van de Eerste Wereldoorlog. Soldatenfriedhof Cambrai is zeer bijzonder; het is een van de weinige begraafplaatsen langs het Westelijk Front waar Duitse en geallieerde doden zijn samengebracht.


Het Tank Corps Memorial te Pozières
Tijdens de Slag aan de Somme werd de militaire geschiedenis definitief veranderd door de inzet van tanks. Ter herdenking van de gesneuvelde bemanningen van deze tanks tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1922 een klein monument opgericht nabij Pozières.

naar homepage


DISCLAIMER All photos on this webpage are taken from my private collection books, picture postcards and from the public domain of internet.  Any use of copyrighted images is accidental, and any such material will be promptly removed from this site upon notification from the copyright holder.  

eXTReMe Tracker