naar homepage

    Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog

 

De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) is opgericht om een lacune op te vullen in de kennis die in Nederland bestaat wat betreft de Eerste Wereldoorlog. 
Het
SSEW heeft voor dit doel een interessante website die sinds december 2006 geheel vernieuwd is en uitgebreid werd met nieuwe rubrieken en artikelen.
Zie hiervoor:
Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW)  

Studiedag Eerste Wereldoorlog
Elk jaar wordt een Studiedag Eerste Wereldoorlog georganiseerd met een interessant programma waar door deskundige sprekers tal van onderwerpen betreffende de Eerste Wereldoorlog aan de orde worden gesteld.  

  Openingsrede Studiedag Eerste Wereldoorlog 2007 te Rotterdam

  Openingsrede Studiedag Eerste Wereldoorlog 2006 te Rotterdam

  Openingsrede Studiedag Eerste Wereldoorlog 2005 te Rotterdam

  Mythen en werkelijkheid geschiedschrijving Eerste Wereldoorlog 
     Openingsrede Studiedag Eerste Wereldoorlog 2003 te Rotterdam

Tentoonstellingen, lezingen, studiereizen en Nieuwsbrief
De Stichting organiseert verder tentoonstellingen, lezingen en studiereizen  over onderwerpen die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog. Ook wordt elk kwartaal een Nieuwsbrief gepubliceerd.

Kroniek 1914-1918
De Stichting wil dat o.a bereiken door het uitgeven van het jaarboek Kroniek 1914-1918. De Stichting wil ook een platform zijn voor jonge historici en auteurs en hen de gelegenheid bieden hun visie te geven op het tijdperk van de Eerste Wereldoorlog door artikelen van hun hand in dit jaarboek te publiceren.

Donateurs
Een donateur krijgt korting op de aanschaf van het jaarboek dat elk jaar omstreeks mei zal verschijnen en zal voorts op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Stichting door toezending van de Nieuwsbrief.

U kunt zich als donateur opgeven door storting van Euro 13,50 op rekening 336468210 ten name van J.H.J. Andriessen te Akersloot onder vermelding van 'donateur Studie Centrum'. 

Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW)
Secretariaat Molenbuurt 15
1921 CS Akersloot 
(telefoon 0251-310159)

e-mail secretariaat 170137@quicknet.nl 

Overige doelstellingen van de Stichting 
- Het verzamelen van informatie, documenten, feiten en publicaties m.b.t. het ontstaan, uitbreken, verloop, einde en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. 
- Het stimuleren van historisch onderzoek en literatuurstudie betreffende de Eerste Wereldoorlog.
- Het geven van studieopdrachten inzake relevante onderwerpen.
- Het publiceren van onderzoeksresultaten en overige bevindingen.
- Het stimuleren van publicaties door derden over relevante onderwerpen betreffende de Eerste Wereldoorlog.
- Het zoveel mogelijk medewerking verlenen aan het tot stand komen, uitgeven of vertalen van daartoe in aanmerking komende studies, boeken, beeldwerken of bundels.
- Het uitgeven van nieuwsbrief of andersoortige publicatie betreffende de Eerste Wereldoorlog.
- Het organiseren van bezoeken aan de oude slagvelden als Verdun en Ieper onder deskundige leiding.
- Het onderhouden van contacten met universiteiten, wetenschappelijk onderzoek instituten, documentatie en informatiecentra, militair-historische of historische musea of stichtingen en verenigingen met soortgelijke doelstellingen in Nederland of daar buiten.

 

   

naar homepage