naar homepage - archief 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003      

               Frontberichten (archief 2002)

 

Munitie-eiland voor gifgasgranaten uit WOI
In BelgiŽ is de discussie weer opgelaaid over de munitie die na de Eerste Wereldoorlog in zee werd gedumpt. Een kilometer uit de kust voor Knokke ligt namelijk de met boeien gemarkeerde 'Paardenmark', een niet bevaarbare ondiepte waar minstens 35.000 ton Duitse munitie uit de Eerste Wereldoorlog onder de bodem zit. Een deel van de granaten bevat het zeer giftige mosterdgas. 

Na de Eerste Wereldoorlog is in BelgiŽ een enorme hoeveelheid munitie op de slagvelden achtergelaten. De voorlopige opslag van die munitie in depots leidde tot gevaarlijke situaties met een groot aantal dodelijke ongelukken. De regering besloot daarop tot dumping in zee, omdat ontmanteling van de granaten te riskant was. Ook elders in Europa werd trouwens na de Eerste en ook de Tweede Wereldoorlog munitie in zee gedumpt. Tot 2002 zijn in de Noordzee en de noordoostelijke Atlantische Oceaan zo'n tachtig dumpplaatsen in kaart gebracht, waaronder ook enkele voor de Nederlandse kust. 

Volgens onderzoekers van de Gentse Universiteit dreigt geen acuut gevaar. Wel moet de situatie vanaf nu constant worden bewaakt. Een opvallende suggestie van de onderzoekers is het voorstel de munitie in te kapselen door de bouw van een kunstmatig eiland. De Belgische regering bespreekt dit jaar het onderzoeksrapport. Volgens de woordvoerster van de minister is een eiland 'absoluut geen optie' zolang er geen gevaar bestaat dat de munitie, die nu in de zeebodem ligt ingekapseld, in beweging komt. 
(Bron: Hans Buddingh - NRC Handelsblad - 10 augustus 2002)

Grootste Amerikaans WOI oorlogsmonument gerestaureerd
Amerika's grootste Eerste Wereldoorlog monument in Kansas City is recent geheel gerestaureerd. Het ruim 70 meter hoge gedenkteken, gebouwd in 1921, was in de loop der jaren door verwaarlozing en gebrekkig onderhoud geheel in verval geraakt. Nu de Eerste Wereldoorlog zich ook in Amerika weer in een toenemende belangstelling en interesse mag verheugen, werd besloten het enorme memoriaal te restaureren. In mei jl. werd het heropend, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit BelgiŽ, Frankrijk, ItaliŽ en Engeland, door de USA joint Chief of Staff, Air Force generaal R. Meyers. De restauratie heeft in totaal 30 miljoen US dollars gekost. (Bron: SSEW - mei 2002)

Bouw Australisch oorlogsmonument in Londen
In Londen legt men de laatste hand aan plannen voor de bouw van een Australisch Oorlogsmonument. Het ontwerp bestaat uit een 35 meter hoge waterval langs een bronzen muur. Het geheel wordt geplaatst in Hyde Park Corner waar het kan worden gezien door ca 1 miljoen Britten per week. Het monument, kosten 6,4 miljoen pond, wordt opgericht ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Australische soldaten die in Europa vielen tijdens de twee wereldoorlogen. (Bron: SSEW - mei 2002)

Nieuw museum geopend in Ieper
Eind vorig jaar opende een nieuw klein museum haar poorten te Ieper. Gelegen aan de linker kant van de Rijselse straat, vlak achter de Rijselse Poort werd museum 'Ramparts 1914-1918 War Museum' gevestigd. Men krijgt toegang via het gelijknamige cafť waarvan de eigenaar een aantal jaren bezig is geweest met de opbouw van zijn museum, bestaande uit een levensecht nagebootste loopgraafstelling, compleet met dug-outs, vitrines, oorlogstuig en geluidsweergave. Het geheel is vakkundig gedaan en wij kunnen iedereen die Ieper bezoekt adviseren een kijkje in dit kleine maar interessante museum te gaan nemen. (Bron: SSEW - mei 2002)

Geen nieuw vliegveld aan de Somme
De plannen van de vorige Franse regering (zie ook volgend artikel) een groot vliegveld te bouwen in de zuidelijke sector van het voormalig Sommefront, waarbij drie grote militaire begraafplaatsen zouden moeten worden verplaatst, gaan niet door. De plannen hebben, met name in Groot BrittanniŽ,tot grote onrust geleid. Onze correspondent in Frankrijk, de bekende auteur Yves Buffatout, meldde ons dat bij het aantreden van de nieuwe regering bekend is gemaakt dat men afziet van de plannen voor de bouw van een groot nieuw vliegveld te Chaulnes a/d Somme. (Bron: SSEW - mei 2002)

Frans vliegveld op kerkhof Australische soldaten
Er bestaan plannen om op de plaats van een befaamd Australisch oorlogskerkhof te Vermandovilliers (Fr), een vliegveld aan te leggen. 
Dit kerkhof wordt algemeen beschouwd al een der meest heilige plaatsen van de Australische militaire geschiedenis. Vermandovilliers werd in de Eerste Wereldoorlog verdedigd door Australische soldaten. In de zomer van 1918 sneuvelden hier ruim 6.000 Australische soldaten in een poging de Duitse troepen over de Somme terug te dringen.

Op het gemeentehuis van de stad is een gedenkplaat aangebracht die herinnert aan de moedige daad van Lawrence McCarthy die, op 23 augustus 1918, geheel alleen, ruim 460 meter Duitse loopgraaf innam, een daad waarmede hij het Victoria Kruis, de hoogste Britse militaire onderscheiding, verdiende. De gevechten bij Vermandovilliers vormden een kritisch onderdeel van de strijd om Villers-Bretonneux waarin meer dan 12.000 Australische soldaten sneuvelden. 

Veel van hen werden later begraven in een van de Commonwealth begraafplaatsen maar duizenden werden niet meer teruggevonden en liggen begraven in de modderige velden in de omgeving. De Franse regering heeft echter een plan om aldaar een groot vliegveld aan te leggen kompleet met vierbaans snelwegen. Het vliegveld moet rond 2015 ruim 20 miljoen passagiers per jaar kunnen afhandelen. De huidige Franse premier, Lionel Jospin, heeft verklaard dat de plannen definitief zijn. Het vliegveld, zo verklaarde hij, zal op 90 km van Parijs, op het Somme plateau worden aangelegd en daarvoor zullen vijf oorlogsbegraafplaatsen, waaronder een Frans kerkhof met meer dan 2.000 graven en een Duits kerkhof met 22.000 graven, moeten worden geruimd. In Britse en Australische regeringskringen wordt overwogen op welke wijze men de Franse plannen zou kunnen doen veranderen. (Bron: Sydney Morning Herald AustraliŽ - maart 2002) 

Zoon van Kipling gevonden
The Times van 15 juni 2002 meldde dat na jaren van onzekerheid thans officieel door het Britse Ministerie van Defensie wordt bevestigd dat het graf van de 18-jarige zoon van de wereldberoemde Nobelprijswinnaar, schrijver en dichter Rudyard Kipling, luitenant John Kipling die sneuvelde tijdens de strijd om Loos en wiens lichaam nimmer werd gevonden, thans definitief is geÔdentificeerd. Het blijkt het lichaam te zijn van een eerder als niet geÔdentificeerde Ierse luitenant bekend zijnd stoffelijk overschot op plot 7 van het St.Mary's Advanced Dressing Station Cemetery the Haimes in Frankrijk.
Hoewel dit reeds eerder vermoed werd heeft men toch steeds getwijfeld; aan deze twijfel is thans een einde gekomen. Kipling heeft het verlies van zijn zoon nimmer kunnen verwerken. Na de oorlog besteedde hij de rest van zijn leven aan het zoeken naar de laatste rustplaats van zijn zoon, die slechts enkele weken aan het front was toen hij sneuvelde. In 1936 stierf Kipling zonder zijn doel te hebben bereikt. (
Bron: The Times - maart 2002)

Aanleg verlenging A19 door Pilckem Ridge
Er is de laatste tijd een stevige discussie ontstaan over de plannen van de Belgische regering om de A19 te gaan verlengen. Dit zou betekenen dat een van de laatste overgebleven slagvelden van de Eerste Wereldoorlog door deze A19 zal worden doorsneden. De weg loopt dwars door Pilckem Ridge waar op 22 april 1915 de eerste gasaanval door de Duitsers plaatsvond. De Belgische plannen hebben tot grote onrust geleid onder met name oud familieleden van gesneuvelde soldaten uit Groot BrittanniŽ en het Gemenebest. In Engeland werden er vragen over gesteld in het Parlement en een Brits Parlementslid heeft een bezoek gebracht aan BelgiŽ om daar te protesteren. Van Belgische zijde is medegedeeld dat het onwaarschijnlijk is dat voornoemde plannen niet zouden doorgaan. Men wijst daarbij op het economische belang van e.e.a.. (Bron: SSEW - maart 2002)

Met dank aan Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog

 
naar homepage - archief 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003  - 2002 
 

eXTReMe Tracker