naar homepage


Gehalveerde mensen - 
Het Belgenkamp in Harderwijk 1914-1918

door Anton Reijngoudt


De Groote Oorlog, die later de Eerste Wereldoorlog bleek te zijn, begon in België op 4 augustus 1914 toen Duitse troepen dit land binnentrokken. Naar schatting één miljoen Belgen sloegen op de vlucht voor het oorlogsgeweld en zochten een veilig heenkomen in het buurland Nederland. Onder hen waren ook 40.000 Belgische militairen die gevlucht waren na de val van de onneembaar geachte vesting Antwerpen. Deze militaire vluchtelingen werden ondergebracht in interneringskampen. Dit geschiedde in overeenstemming met de internationale afspraken, zoals die waren vastgelegd tijdens de 2e Haagse Conventie van 1907. Ook Harderwijk kreeg een reusachtig kamp ten zuidoosten van de stad. 

klik hier voor vergroting klik hier voor vergroting
De tearoom in Kamp Harderwijk: rechts het interieur (Coll. Wielinga) 

Gehalveerde mensen beschrijft de treurige levensomstandigheden van de Belgische militairen achter het prikkeldraad. Maar ook wat de kampcommandant en vele anderen, onder wie ook burgers van Harderwijk, deden om verbeteringen in hun lot te brengen. Op het gebied van recreatie, huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid werden indrukwekkende initiatieven ontplooid. Dat lukte in Harderwijk beter dan in het andere grote interneringskamp in Zeist. In het boek komen de opmerkelijke verschillen tussen de beide kampen duidelijk naar voren. 

klik hier voor vergroting klik hier voor vergroting
Kamp Harderwijk: links de bibliotheek - rechts de boendermakerij (Coll. Wielinga) 

Gehalveerde mensen - Het Belgenkamp in Harderwijk 1914-1918
Het boek verscheen op 11 oktober 2004, precies 90 jaar na de aankomst van de eerste Belgische militairen in Harderwijk. Anton Reijngoudt studeerde na zijn loopbaan bij het onderwijs geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. De uitgave telt vele foto's en illustraties en is  voorzien van een persoonsnamenregister. 
 Boek bestellen of bekijken? Klik hier: Gehalveerde mensen

Voor meer informatie over vluchtelingen in Nederland klik hier 


  naar homepage