naar homepage wereldoorlog14-18

Vindplaatsenlijst
De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen

 

Deze vindplaatsenlijst maakt geen aanspraak op volledigheid, maar is slechts bedoeld als handreiking voor verdere studie.

 

De auteursnamen zijn gealfabetiseerd op achternaam. Auteursnamen die alléén uit initialen bestaan, zijn gealfabetiseerd op de eerste letter; auteursnamen die bestaan uit een voornaam gevolgd door een enkele letter zijn gealfabetiseerd op voornaam; anonieme bijdragen zijn vóóraan geplaatst.

 

Teksten, geheel of gedeeltelijk opgenomen in De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen, worden voorafgegaan door een asterisk.

 

Alle teksten die zijn opgenomen in De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen  zijn op auteursnaam in de lijst geplaatst. Verzamelbundels zijn vaak ook nog eens apart opgenomen.

 

[Anoniem]

‘Het leed van moeders en kinderen’.
In: Geïllustreerd Zondagsblad voor Katholieken, 18 oktober 1914.

 

* [Anoniem]

‘The Timbertown Follies’.
In: Provinciaal Geldersche en Nijmeegsche Courant, 13 en 14 februari 1916.

 

* [Anoniem]

[Bij Venlo een Zeppelin geland?]
In: Het Centrum, 17, 18 en 19 februari 1916.

 

* [Anoniem]

‘Aan de grens’.
In: Het Volk, o.a. 2 december 1916 en 6 januari 1917.   

 

* [Anoniem]

 ‘De hooikist’.
In: De Katholieke Illustratie, 17 februari 1917.

 

[Anoniem]

 De Nederlandsche ambulance in Duitschland. Haarlem,  z.j. [= 1917].

 

[Anoniem]

‘Waarom Mijnheer L. op de zevende Duitsche oorlogsleening intekende’.

In: De Roskam, bijvoegsel van Het Katholieke Volk, 1 februari 1918 [= 7e jrg., nr.156].

 

[Anoniem]

‘Eenheids-spijs’.
In: De Roskam, bijvoegsel van Het Katholieke Volk, 30 augustus 1918 [= 7e jrg., nr.171].

 

[Anoniem]

‘Visioen van opruiming’.

In: De Roskam, bijvoegsel van Het Katholieke Volk, 12 oktober 1918 [= 7e jrg., nr.174].

 

* [Anoniem],

‘Ernstige muiterij in de Harskamp’.
In: Nieuwe Apeldoornsche Courant, 28 oktober 1918.

 

[Anoniem]

Arm Frankrijk. ’s-Gravenhage/Bootsma, z.j. [= 1918].

 

[Anoniem],

‘De bokse van d’n Duutsen keizer’.
In: Old Ni-js, Kroniek van Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle, jrg. 8, nr. 21 [= sept. 1993].

 

Adama van Scheltema, C.S

‘Twee oorlogsbrieven uit de kunstenaarswereld’.
In: De Socialistische Gids, jrg. 2 (= 1917).

 

* Adama van Scheltema, C.S.

‘Uit het dagboek van een non-combattant’.
In: De Nieuwe Amsterdammer, 6, 13 en 27 maart 1915

 

* Adama van Scheltema, Frits

‘Duitsche en Engelsche sportbeoefening’. In: De Nieuwe Amsterdammer, 23 januari 1915.

Vgl. voor de pro-Duitse sympathieën van Frits Adama van Scheltema ook:  D. van Dalen (ed.),  Carel Steven Adama van Scheltema & Luitzen Egbertus Jan Brouwer, Droeve snaar van mij. Brieven [...]. Amsterdam/Arbeiderspers, 1984

 

Aletrino, Leopold

‘Herinneringen uit Brussel’.
In: De Nieuwe Amsterdammer, 28 augustus 1915.

 

Aletrino, L. [= Leopold]

‘Brusselsche oorlogsherinneringen.

Aanteekeningen uit de eerste maanden der Duitsche bezetting.’

In: De Nieuwe Gids, jrg. 30 [= 1915], I, p. 556-565.

 

Aletrino, L. [= Leopold]

‘De terugkeer’.
In: Nederland, jrg. 68, afl. V [= mei 1916], p. 320-321.

 

Alink, H.J.M.M.

Mobilisatie-herinneringen. z.pl., z.j. [= augustus 1927].

 

Ammers-Küller, Jo van

Een jonge Leeuw van Vlaanderen. Een verhaal uit den oorlog van 1914.
Haarlem/Tjeenk Willink, 1915. Illustraties van Louis Raemaekers.

 

Ankersmit, J.F.

[Spion.]

Fragment uit: Een halve eeuw journalistiek, Amsterdam/Querido, 1937.

 

Anrooy, A.M. van / Hol, H.M.S.J. de

Kookboek voor den crisistijd.

Amsterdam/Scheltens & Giltay, 1918.

 

* ARI [= ?]

‘Onze Tommies’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 6 april 1918.

 

ARI [= ?]

‘Een vleugje Haagsche wind. Invloed van de Engelsche taal’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 15 november 1918.

 

As, G.G. van (ed.)

November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland November 1918. Gedenkboek.
Kampen/Kok, 1919.

 

 

 

* B. [= M.J. Brusse?]

‘Van de Brabantsche grens’.
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 - 10 oktober 1914.

 

* B.Z.

‘Oorlogstijd’. In: Nederland, Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen, jrg. 67, afl. IX = sept. 1915, p. 346-352.

 

Bakker, Cornelis

Oorlogsellende of De marteling der Duitsche gevangenen.

Den Haag/Expl. Mij van Dagbladen, 1916.

 

Bakker, C. [= Cornelis]

Na regen, zonneschijn. Oorlogsbeschrijving 1914-18. z.pl, 1918.

 

Balogh, Irene

‘Een nacht in het lazaret’.
In: Buiten, 21 april 1917.

 

* Barbarossa  [= J.C. Schröder]

Eén dag poilu.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, z.j. [ = 1917].

 

* Barbarossa [= J.C. Schröder]

Dagboek van een Amsterdammer.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, z.j. [= 1923].

 

* Batavus X.

‘Brieven van een burgerman’.
In: De Notenkraker,
29 aug., 31 okt., 21 nov. en 5 dec.1914.

 

Benima, Corns.

Oorlogszwendel. (Caleidoscoop.) Roman uit Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Amsterdam/ Graauw,  z.j. [= 1922].

 

Berden, Martin

‘De oorlogswinstmaker’.
In: De Katholieke Illustratie, 28 oktober 1916 [= 51e jrg., nr.4].

 

* Betaal, Sijmen [= ?]

[Columns.]
In: De Notenkraker, o.a. 4 maart, 8 apr., 22 apr., 12 aug. en 30 dec.1916; 6 jan., 17 febr., 24 maart en 25 aug.1917.

 

Beyen, J.W.

‘Oorlogsjaren en studententijd’.
Fragmenten uit: De zin van het nutteloze. Rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20ste eeuw, Rotterdam/Ad.Donker, 1970.

 

Bleeker, J.

‘Het spookhuis. Een oorlogs-verhaal’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 9 november 1918.

 

Blokzijl, Max

Ik trok er op uit. Een kwart eeuw journalistieke zwerfjaren.
Amsterdam/Blitz, z.j. [= 1929]. Met diverse foto’s.

 

Blomberg – Zeeman, W.

‘Verbroedering.  Schets uit de mobilisatie-dagen’.
In: De Prins, 22 augustus 1914.

 

Boeke – Cadbury, Beatrice

{Fragmenten.]
Uit: Het leven van Kees Boeke, Purmerend/ J. Muusses, 1971.

 

* Booven, Henri van

De scheiding. Geschreven in oorlogstijd, October 1914 - Mei 1919.         
Amsterdam/Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [=1919].

 

Booven, Henri van

‘De haat’.
In: De Nieuwe Gids, jrg. 34 II [= 1919], p. 884-888.

 

Borel, Henri

‘Nederlandsche mentaliteit’.
In: De Kroniek, jrg. 5, nr.8 [= aug. 1919].

 

Bos, Fokko

‘Verloofden. Schets uit den oorlog in Oost-Pruisen’.
In: De Prins, 12 juni 1915.

 

Bos, Fokko

De zwerver. Roman uit den grooten Europeeschen oorlog.

Utrecht/Bruna, 1917.

 

* Bosboom, N.

In moeilijke omstandigheden. Augustus 1914 - Mei 1917.

Gorinchem/J.Noorduijn en Zn., 1933.

 

* Bottema, Tjerk

‘Rond de val van Antwerpen’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 1 en 15 november 1914.

 

Brandt van Doorne, C.P.

‘Weifeling’.
In: De Nieuwe Amsterdammer, 28 oktober, 4 en 11 november 1916.

 

Brauns, M.
‘In den mist’.
In: Herinneringsboek 1914-1918.

Nationale Bond ‘Het Mobilisatiekruis’, 1939.

 

Bredevelt, Hans

‘De bataljonskapper’, ‘Oppassers’ en ‘Smokkelaarsdrama’.
In: Eigen Haard, jrg. 44 [= 1918] en jrg.45 [= 1919].

 

* Broedelet, Joh. W.

‘Kunst en oorlog’.

In: De Nieuwe Gids, 1914, deel II, p. 898-900.

 

Broedelet, Joh.W.

‘Oorlogs-spel’ en ‘Het oorlogsvarken’.

Feuilletons in: De Telegraaf, 1914.

 

Broedelet, Joh.W.

‘Het Mobilisatie-pakket. Schets uit het militaire leven’.
In: De Prins, 3 oktober 1914.

 

Broedelet, Joh.W.

‘Het Bed. ’n Oorlogs-episode’.
In: Het Leven, 8 juni 1915 [= 10e jrg., nr.23].

 

* Bruggen, Carry van

‘Vaderlandsliefde, menschenliefde en opvoeding’.

In: Groot Nederland, jrg. 14, 1916 II, p. 225-263.

In hetzelfde jaar ook uitgegeven als brochure.

 

Bruggen, C.J.A. van

Als ge niet... dan! Een ver-beelding.

Rotterdam/Brusse, 1917.

 

Bruggen, Kees [= C.J.A.] van

Zondvloed.

Amsterdam/Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, z.j. [1920].

 

* Bruin, Frida du

‘Honger’.
Fragmenten uit: Mijn jeugd in de Jordaan.

Eigen beheer, 1990.

 

* Brusse, M.J.

In ’t verbouwereerde oude stadje.

Amsterdam/Querido, 1920.

 

Brusse, M.J.

[Fragmenten.]
Uit: 25 jaar onder de menschen, deel II.

Rotterdam/Brusse, 1920.

 

Buurman, H.C.

De liefde van een dweper.

Rotterdam/Brusse, 1919.
C.B. [= ?]

Nuchtere opmerkingen aan het adres van het Nederlandsche volk: (eenige beschouwingen over den oorlog naar aanleiding van een reis door Duitschland en gesprekken met aldaar wonende Hollanders.) Amsterdam, z.j. [= ca.1915].

 

C.S.K. [= ?]

‘Een defilé’ en ‘Oorlogswee’.
In: De Notenkraker, 10 en 17 oktober 1914.

 

Calmeijer, M.R.H.

[Fragmenten.] Uit: Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus.
Ingeleid en bewerkt door J. Hoffenaar. Den Haag/Staatsdrukkerij, 1997.

Ook verschenen als dissertatie.

 

Canter, Bernard

‘De Troost. Een geschiedenis uit den grooten oorlog van 1914’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 6 december 1914.

 

Canter, Bernard / Tervuuren, Arthur

De lafaard. Een heroïek verhaal van den wereldoorlog.

Amsterdam/Scheltens & Giltay, z.j. [= ca.1925].

 

Catenius – van der Meijden, Koba M.J.

 111 eenheidsrecepten, in hoofdzaak van distributie-artikelen, samengesteld en bereid door [. . .], Amsterdam/De Bussy, 1918.

 

Centurio [= ?]

‘Tweemaal gestrafte “desertie” ’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 13 mei 1916.

 

Cincinnatus [= Josef Aquilin Lettenbauer]

De Strijd der Woorden.

Amsterdam etc./Van Langenhuysen, 1917.

 

* Coenen, Frans

‘De gevolgen van de oorlog’ (1915) en ‘Wapenstilstandsdag’ (1930).

In: Frans Coenen, Verzameld Werk.

Amsterdam/Van Oorschot, 1956.

Eerder verschenen in De (Groene) Amsterdammer.

 

Cohen, Alexander

[Diverse fragmenten.]

Uit: Max Nord (ed.), Alexander Cohen. Uiterst rechts.  Journalistiek werk 1906-1920,

Amsterdam/De Engelbewaarder, 1981.

 

* Cohen, Alexander

[Diverse fragmenten.],

Uit: Van Anarchist tot Monarchist, deel 2. Amsterdam, 1961.

 

Cohen, Alexander

‘Bij een doodgeschoten zangeres’.

In: De Telegraaf, 21 november 1917 (avondblad).

Dit stuk staat ook in Cohens bundel Uiterst rechts. zie hierboven.

 

Commandant 1-VII.Res. 25 R.I. troepen in Zeeland

[Licht voor onze Soldaten.]

In: De (Groene) Amsterdammer, 8 december 1917.

 

Cor Z. [= ?]

‘De man met de wichelroede. Vroolijke schets uit den mobilisatietijd’.
In: Panorama, juni 1915.

 

* Couperus, Louis

Brieven van den nutteloozen toeschouwer. Amsterdam/Veen, z.j. [= 1918].
Vgl. ook Van en over mijzelf en anderen (1917) en Verzameld Werk, deel IX.

Deze brieven werden indertijd gepubliceerd in het dagblad Het Vaderland.

 

Croiset, Hijman

‘Onder de Duitsche krijgsgevangenen in Rotterdam’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 27 april 1918.

 

Croiset, Hijman

‘Onder de Engelsche krijgsgevangenen in Den Haag’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 4 mei 1918.

 

Cronheim, Paul

‘Bezoek aan Duitschland’.

In: De Beweging, jrg. 11/4 (= 1915), p. 218-226.

 

 

 

Damasus [= ?]

‘Mobilisatieschetsen: “Een nacht vol emotie” ’.
In: De Katholieke Illustratie, 6 mei 1916 [= 50e jrg., nr.31].

 

Deekingham, van

‘De gesmokkelde aardappelen’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 17 augustus 1918.

 

* Dekker, Maurits

[Demonstratie.]

Fragment uit: Amsterdam bij gaslicht.

Amsterdam/Het Wereldvenster, 1949.

 

Diepenhorst, P.A.

Elke student soldaat – ook de theoloog.

Utrecht/Ruys, 1915.

 

[Diverse auteurs]

Gedenkboek terugreis Zwitserland. Augustus 1914.

Rotterdam, 1914.

 

[Diverse auteurs]

Herinneringsboek 1914-1918.

Nationale Bond ‘Het Mobilisatiekruis’, z.pl., 1939.

 

[Diverse auteurs]

Nederlandsche stemmen over de deportatie der Belgen.

 ’s-Gravenhage/Expl.Maatsch.van Dagbladen, januari 1917.

 

* Doesburg, Theo van [= Chr.E.M. Küpper]

‘De vrijwilliger’.
In: Het Getij, 1919. Gedateerd: 1916.

 

* Domela Nieuwenhuis, F. [en anderen]

Dienstweigeringsmanifest 1915.

Ook opgenomen in verschillende tijdschriften, zoals: Opwaarts, september 1915.

 

* Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D.

Uit mijn oorlogsdagboek.

Den Haag/Nieuwe Uitg. Mij., 1915.

Overdruk uit de tijdschriften De Tijdspiegel en De Toekomst.

 

Dongen Azn., A. van

Verloren gegane schepen en gebleven vissers. Scheveningen 1914-1920,

Scheveningen/ Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen, 1992.

 

Doolaard, A. den

[Fragementen.]

Uit: Oriëntexpress.

Amsterdam/Querido, 1934.

 

Draaijer – de Haas, Albertine

‘De bevrijding’.
In: De Nieuwe Amsterdammer, 29 mei 1915.

 

* Duijnstee O.E.S.A., F.X.P.

De lichtzijde van de oorlog,

Amsterdam/De Haas, 1915.

 

 

 

Easton, C.

Jaren van strijd.

Amsterdam/Scheltema & Holkema en K. Groesbeek & Paul Nijhoff,  1917.

 

Eck – Rutgers, E. van

‘Winternacht’.

In: Het Leven, 22 juni 1915 [= 10e jrg., nr.25].

 

* Eeden, Frederik van

[Fragmenten.]

Uit: Dagboek 1878-1923. Deel III: 1911-1918.
Culemborg/Tjeenk Willink-Noorduijn, 1971.

 

* Eeden, Frederik van

Bij het licht van de oorlogsvlam. Lezingen 1914-1915.

Amsterdam/Versluys, 1915.

 

Eerbeek, J.K. van [= Meinart/Meindert Boss]

Lichting ’18.  Kampen/Kok, 1932.

 

* Eikeboom, Henk

Dagboek-fragmenten uit mijn arresttijd.

Amsterdam/Humanitaire Boekhandel, [1919].

 

Ellen [= D. Mollinger-Hooijer]

[Fragmenten.]

Uit: Uit de brieven en dagboekbladen van Klaartje Hartig. 
Amsterdam/ Scheltema & Holkema., z.j. [= 1919].

 

* Erens, Frans

‘Uit het dagboek van een grensganger.’
In: De Nieuwe Gids,  jrg. 29 (= 1914/II),
p. 368-372, 545-550, 678-680; jrg. 30 (= 1915/I), p. 189-194, 887-896; jrg. 33 (= 1917/II), p. 668-676.

 

* Erkens, J.

Tusschen oorlog en vrede. Schetsen uit het soldatenleven. 

Yerseke/Van der Peijl, 1917.

 

Erkens, J.

Smokkelen.

Nijmegen/Drukkerij Schippers, z.j. [= ca. 1925].

 

Eyck, P.N.  en Verwey, Albert

De briefwisseling tussen [...]. Deel II, mei 1914 - juli 1919.

Den Haag/Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1995

 

 

 

* Faber, H.P.

‘Smokkelaarsleven’.

In: De Notenkraker, 18 augustus 1917.

 

Fabius, J.

Door het brandend Europa. Brieven van een oorlogscorrespondent.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1917.

Eerder in afleveringen verschenen in het tijdschrift De Prins (1915/1916).

 

* Fabius, J.

‘ “De spion” ’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 9 januari 1917.

 

Fabricius, Johan

‘Drie schetsen’.

In: De Gids, 1920 III, p. 216-222.

 

Fabricius, Johan

De oorlog van de kleine paardjes. Vrijmoedige memoires.

Den Haag/Leopold, 1975

 

Fabricius, Johan

[Fragmenten.]

Uit: Mijn huis staat achter de kim.

’s-Gravenhage/Leopolds Uitg.mij., 1951

 

Faust, Leo

Faubourg en Boulevard in Oorlogstijd. Dagboek van een Hollandschen journalist te Parijs,

Amsterdam/ S.L.van Looy, 1915.

Eerder in afleveringen verschenen in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië (Batavia )

 

Feith, Jan

Onze zuinigheids manie. Samenspraak tusschen twee Nederlanders, de heeren Pro en Contra, tijdens den Europeeschen oorlog van 1914.

Amsterdam/Binger, 1914.

Jan Feith was behalve als schrijver en journalist ook werkzaam als tekenaar en  illustrator.

Zie hierna.

 

Feith, Jan

‘Sportbrief aan de Redactie: Over militair schaatsenrijden’.
In: Onze Neutraliteit,
1e jrg., nr.9 [= 1917].

 

Feith, Jan

Met de Belgische troepen door West-Vlaanderen.

Amsterdam/Scheltens & Giltay, 1918.

 

Feith, Jan / Granaat, Siegfried

Uit tijden van oorlogswinst.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1918.

Plaatwerk van Siegfried Granaat. Bijschriften van Jan Feith.

Verder stelde Jan Feith nog samen de bundels De oorlog in prent. Karikaturen uit de          verschillende landen, Amsterdam/Scheltens & Giltay, 1915 en De vrede in prent. Politieke karikaturen uit verschillende landen, Amsterdam/Scheltens & Giltay, 1924.

 

* Fetter, J.C.A.

‘Een Duitse kerkdienst in het kerkelijk verdeelde Zutphen (1918)’.

In: Lamberthe de Jong, De Gelderse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.

Amsterdam/Van Gennep,   2004.

Zie ook: J.C.A. Fetter, Herinneringen. Arnhem, 1958.

 

 

 

G.M. [= ?]

‘De exploitant van ideeën’.
In: De Roskam, bijvoegsel van Het Katholieke Volk, 3 maart 1916 [= 5e jrg., nr.106].

 

G.M. [= ?]

‘Op “Hooger” Bevel. Geschiedenis van een Militair-Vliegenier’.
In: De Wapens Neder, juli 1916.

 

Geurink, H.W.

‘Herinneringen uut den Eersten Wereldoorlog.
In: Contactorgaan van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo en Wisch, december 1992.

 

Gijsen, Marie

‘De fuif’.

In: Van Onzen Tijd, jrg. 17 (= 1916-1917), p. 67-68 en 81-83.

 

Gijsen, Marie

Een uit velen.

Rotterdam/Brusse, 1920.

 

God Mars [= ?]

‘De handige zet!’.

In: De Wapens Neder, juni 1917.

 

Goerée d’Overflacquée, Johan [= Salomon Frederik van Oss]

Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de aantekeningen van den heer [....] te ’s-Gravenhage.
’s-Gravenhage/Hollandsche Publiciteitsmaatschappij, 1932.

 

Goes, Frank van der

Aan wie de schuld? Een woord over de aanleiding tot den oorlog.

Amsterdam/Kruyt, 1915.

 

Gogh-Kaulbach, Anna van

‘Verzoeking’.

In: Eigen Haard, jrg. 41 [= 1915].

 

Gogh-Kaulbach, Anna van

De hooge toren.

Amsterdam/Veen, z.j. [= ca.1920]

 

* Gouverneur, J.

‘Het vergissingsbombardement op Zierikzee’.

In: Kees Slager, De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen.

Amsterdam/Van Gennep, 2005.

 

Graadt van Roggen, W.

Naar streken waar gestreden wordt. Een reis naar het Oostenrijksch-Italiaansche  front in Juni-Juli 1917. Overdruk uit het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad (1917). 

 

* Grondijs, L.H.

Een Nederlander in geteisterd België, door [...].

Amsterdam/Mij. Goede en  Goedkoope Lectuur, 1914.

Met een voorwoord van L. Simons.

Eerder verschenen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant onder de titel ‘De tweede phase van den Oorlog’.

 

Grondijs, L.H.

Episoden uit den Russischen revolutie-oorlog.

Met een voorwoord van C.J. Snijders en Bogajewsky.

Haarlem/Tjeenk Willink, 1925.

 

 

 

Hsgz. [= ?]

‘De snuggere oppasser’.
In: De Roskam, bijvoegsel van Het Katholieke Volk, 3 augustus 1917.

 

H.v.Z. [= ?]

‘De reservist’.
In: De Nieuwe Amsterdammer, 6 februari 1915.

 

* Hagemeijer, J.

‘Mevrouw!’.
In: Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw, jrg. 24, nr. 15
[= 18 oktober 1916].

 

Hamel, J.A. van

‘Vreemd bloed’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 3 juni 1916.

 

Hamel, J.A. van

‘De doode jongen’.
In: De (Groene) Amsterdammer, 17 november 1917.

 

Harmsen-Lang, Wilhelmina

‘St. Petersburg: Het schot van de Aurora’.

In: Geert Mak en René van Stipriaan, Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan

honderd reportages. Amsterdam/Prometheus, 1999.

 

Heijenk, Jan

Dit is uit het leven gegrepen, dit is uit het leven een greep.

Eigen beheer, 1981.

 

Heldring, Ernst

[Fragmenten.]

Uit: Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring.
Uitgegeven door Joh. de Vries. Utrecht/Ned.Hist.Genootschap, 1970.

 

Herwerden, M.A. van

‘Hotelleven in oorlogstijd’.
In: Nieuwe Rotterdamsche Courant,  5 september 1914 (avondeditie).

 

* Heurneman, G.J.

‘Wat een soldaat op manoeuvre alzoo vertellen kan.’
Dagboek van G.J. Heurneman  2.II.19 R.I. Veldleger.
In: Old Ni-js, Kroniek van Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle, jrg. 15, nr. 3, oktober 2002.

 

* Hoekstra, Feike

‘Proces-verbaal’.
In: De Lichte Voorde, Periodiek van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde, nr. 21 [= januari 1990].

 

Hoogendijk, J.H.

De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd (1914-1918).

Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden,

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1930.

 

Hooijkaas, C.E.

Ons bezoek aan de verwoeste kerken van Frankrijk.

Rotterdam/Bredée, z.j. [= 1920].

 

Hopman, Frits

‘De Engelsche soldaat’.

Feuilleton in: De Telegraaf, 1914.

 

Hopman, Frits

‘De verrassing van het fort.’

In: Elseviers’ Geïllustreerd Maandschrift, jrg. 26 (1916).

 

Horst, Jan van der

Europa in vuur en vlam of De gruwelen van een wereldstrijd.
Een verhaal uit den huidigen oorlog sedert 4 augustus 1914
.
Roosendaal/Roomsche Volkslectuur, 1914.

 

Houwink, A.S.

Mobilisatie.

Maastricht/Boosten en Stols, 1926.

 

 

 

IDO [= ?]

‘Soldatenstemming’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 7 augustus 1915.

 

* Idsardi [= Gerben Idses van der Ploeg]

Oorlogswinst. Een verhaal uit het rijke leven.

Kampen/Kok, 1930.

 

Idsardi [= Gerben Idses van der Ploeg]

Een heilig ‘ja’. Een verhaal uit het volle leven.

Kampen/Kok, z.j. [= 1920].

 

* Iependaal, Willem van [= Willem van der Kulk]

Kluivenduikers doedeldans. 
Antwerpen-Hilversum/’t Lichtschip-Het Nederlandsche Boekengilde, 1937.

Als basis van deze roman dienden de schetsen die de auteur eerst onder de titel

‘Brieven van een frontsoldaat’ publiceerde in het tijdschrift Oorlog of Vrede, 6 juni 1931 – 27 augustus 1932.

* Imhof, J.G.

Met de compagnie te velde. Mobilisatieherinneringen 1914-1919. 
Utrecht/Schotanus & Jens, z.j. [= ca.1950].


* Ivens, C.A.P.

‘De laatste trein’.
In: Gedenkboek terugreis Zwitserland. Augustus 1914. Rotterdam, 1914.

 

 

 

J.D. [= ?]

‘Smokkelweelde’.

In: Buiten, 4 november 1916.

 

J.H.G. [= ?]

‘Het onderschrift’ en ‘Matroos Mallie’.
In: Herinneringsboek 1914-1918.

Nationale Bond ‘Het Mobilisatiekruis’, 1939.

 

J.O. [= ?]

‘Kwajongensstreken?’

In: De (Groene) Amsterdammer, 2 april 1916.

 

Jaarsma, D.Th.

‘De Belg’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 22 november 1914.

 

* Jacobs, Aletta

[Fragmenten.]

Uit: Herinneringen. Nijmegen/SUN, reprint 1978.

 

* Jagt, M.B. van der

Europeesche dagboek-bladen van een Indisch-verlofganger. 26 juli 1914 -17 juli 1915.
Uitgegeven in eigen beheer, 1916.

 

Jansen, G.L.

‘Herinneringen van een grenswachtcommandant in de Eerste Wereldoorlog.’
In: Jaarboek Achterhoek en Liemers, afl. 1986.

 

Johan B. [= ?]

‘Bertus Duiventil. Verhaal uit het soldatenleven’.
In: De Notenkraker, 22 september 1917.

 

* Jong, A.M. de

Frank van Wezels roemruchte jaren. Een militaire roman.

Amsterdam/ Ontwikkeling,1928.

Zie ook bij: Frank van Waes.

 

Jong, A.M. de

‘In de menschen een welbehagen’.
In: Oorlog of Vrede, jrg.1, december 1931.

 

* Jonge, B.C. de

[Fragmenten.]

Uit: Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap.

Uitgegeven door S.L. van der Wal, Utrecht, 1968.

 

Joopie, A.S.

‘Een brief van Joopie, oorlogscorrespondent’.
In: Panorama, 21 en 28 aug., 26 sept. en 9 okt. 1914.

 

Jordaan, L.J.

‘Brief van 'n landweerman, die in 't fort zit, aan z’n redactie’.

In: Het Leven, 22 september 1914 [= jrg.9, nr.38].

 

 

 

K.S. [= ?]

‘Germanitis’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 11 november 1916.

 

* Kan, J.B.

[Reisverslag.]

In: H.J. Scheffer, November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.

Amsterdam/De Arbeiderspers, 1968.

 

Kenau [= ?]

‘Oorlogswee’.
In: Bloesem en vrucht, 5e jrg. [= 1915/1916].

 

Keuls Jr., H.S.

‘ “Luchten” ’.
In: Eigen Haard, jrg. 45 [= 1919].

 

* Kleerekoper, A.B.

Oproerige krabbels. In: Het Volk,  1915-1918.

Zie ook de gelijknamige bundels uit 1918 en 1933, Amsterdam/Querido.

 

Kleerekoper, A.B.

Als het ’s winters koud is . . . .

Amsterdam etc./Ontwikkeling, 1917.

 

Kloeke, W.

‘Een bezoek bij den Duitsche ex-kroonprins’.
In: W. Kloeke, Het Noorden onzer provincie: een reis naar de eilanden.
Haarlem/Joh.Enschedé & Zn, 1922.
Eerder verschenen in Opregte Haarlemsche Courant, november 1922.

 

Kloet-Beuker, A. de

‘Oorlog en jongensspel’.

In: Nederland, jrg. 68, afl. I = jan. 1916, p. 65-70.

 

* Knaap, Arthur

‘Uit de loopgraaf. // Brieven uit de loopgraaf. // Brieven uit de loopgraaf’.
In: De  Nieuwe Gids, jrg. 31, afl. aug., oct., dec.; 1916, II, p. 205-207, 518-525, 864-871.

 

Koenders, A.J.

Halt! Een woord tot onze katholieke militairen.

Amsterdam/R.K.Boekcentrale, 1917.

 

* Kokadorus den Echte, professor [= Meijer Linnewiel]

Kokadorus op het oorlogspad. Zijn herinneringen van een jaar oorlog.   
Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, z.j. [= 1915].

 

Koopmans, Marie

Mooi-Mienken en ’n smokkelkönnig. Folkloristische roman.

Zutphen/Thieme, 1936.

 

Krop, F.J.

Naar de Fransche loopgraven en de verwoeste streken achter de gevechtslinie.  
Rotterdam/Bredée, [1916].

 

Krop, F.J.

Naar Frankrijk en het Fransche front.

Rotterdam/Amesz, [1916].

 

Krop, F.J.

Een bladzijde uit de geschiedenis der Duitsche spionage in Nederland.

Rotterdam, z.j. [= 1919].

 

Krop, F.J.

In verwoest Noord-Frankrijk.

Rotterdam/Bredée, z.j. [= 1920].

 

Krüseman, Mina

[Twee brieven.].

In: Margot de Waal (red.), Mina Krüseman. Portret van een militante feministe en pacifiste. Amsterdam/De Engelbewaarder, 1978.

 

Kuyper, H.S.S.

Hongarije in oorlogstijd. In en om de Nederlandsche ambulance te Boedapest (benevens een uitstapje naar Weenen), Baarn/Bosch, 1918.

 

Kwak, Joh. D.

[Aardappeloproer.]  
In: Soldaten-almanak 1918, uitgave van de Internationale Anti – Militaristische Vereeniging (IAMV).

 

 

 

* Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J.

‘Drie boeren gefusilleerd’.
In: Het Leven, 18 augustus 1914.

 

Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J.

‘Om en bij den oorlog.’.

In: Buiten, 1914/1915.

 

Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J.

Vaderland. Roman.

Amsterdam/Querido, 1917.

 

* Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J.

Het internatoniaal liefdewerk voor gewonden en krijgsgevangenen te Maastricht,

Maastricht, z.j.[ = 1919].

 

* Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J.

‘Van Pinksteren tot Kerstmis’.

In: Het Leven, 24 december 1918 [jrg. 13, nr. 52]

 

[Latenstein, Johan M.]

‘De voeding van Belgische vluchtelingen’.

In: Hollandsche Revue, jrg. 1915.

 

Lauer, Leo

‘Uit mijn mobilisatie-tijd’.

In: Het Leven, 27 april 1915 [= jrg.10, nr.17].

 

Leeuwen, Freek van

[Fragmenten.]
Uit: De deur op een kier. Bewerking en nawoord: Martin Mooy.

Den Haag/BZZTÔH, 1981.

 

Lende, C. van de

‘Meidag’.
In: De Notenkraker, 28 april 917.

 

Lestevenon de Berckenrode [= ?]

‘Vertrouwelijke Billetten uit de particuliere correspondentie van den heer Lestevenon de Berckenrode met zijn neef Frederik P. Alleman’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 13 april – 11 mei 1918.

 

* Lidth de Jeude, E. van

‘De geïnterneerde’.
In: Buiten, 28 oktober 1916.

 

Limburg, Jilles

S.O.S.

Den Haag/De Stuwdam, z.j. [ca.1937].

 

[Lohuis, G.]

‘Verteld door G. Lohuis uit Breklenkamp en opgetekend door H.J. Asma’.

In: Kuieren langs de grens. Grensverhalen uit Denekamp en omgeving,

Denekamp/Stichting.    Heemkunde, 1992.

 

Loon, H. van

‘Proef  op de som’.

In: De Tijdspiegel, 1918.

 

Loopuit, S.

‘De eerste en de laatste reis met den Balkan-Express, 15 januari 1916 – 15 october 1918’.

In: Het Leven, 5 november 1918 [= jrg. 13, no. 45].

 

Looy, Jac. van

‘Het verhaal van den provinciaal’.

In: Jac. Van Looy, De wonderlijke avonturen van Zebedeus. Nieuwe bijlagen.

Amsterdam/Van Looy, 1925.

 

* Luus [= ?]

‘De schaarschte aan koffie’.

In: Panorama, 17 oktober 1917.

 

 

 

M.B. [= ?]

‘Open brief aan de vorsten van Europa’.

In: Het Dompertje, Katholiek Maandblad, jrg. 48, nr. 8 [=  augustus 1914].

 

M.B. [= ?]

‘Mars geïnterviewd’.

In: Het Dompertje, Katholiek Maandblad, jrg. 48, nr. 10 [= oktober 1914].

 

M.C. [= ?]

‘Een reis naar de Rivière in den jare 1915’.
In: Groot-Nederland, jrg. 15, II
[= 1917], p. 142-166.

 

Maas – v.d. Moer, Agnes

‘Taktiek’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 8 juli 1916.

 

Mabel [= ?]

‘Veertien dagen Centrale Keuken’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 15 december   1917.

 

May, Lizzy Sara

‘Vleugels’.

In: Oom Bennetje raaskalt. Een jeugd tussen twee wereldoorlogen. Verhalen.,

Amsterdam/Sijthoff, 1987.

 

Metz, Sien

[Herinneringen.]

In: Marijke Verduyn en Sietske van Weerden, Getuigen van een generatie.

Radiogesprekken IKON-programma. Zoetermeer/Meinema, 1992.

 

 

 

Mierop, Lodewijk van

Open brief aan alle mensen die de oorlog haten en verlangen ervan verlost te worden.   Soest/Chreestarchia, 1916.

 

Militair, een

‘Militairen en badgasten’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 19 augustus 1916.

 

Moerkerk, Herman

‘Het stille stadje en de spion’.

In: De Katholieke Illustratie, 29 juli 1916.

 

* Mokveld, L.

De overweldiging van België.

Rotterdam/Brusse, 1916.

 

Mokveld, L.

De Belgische franc-tireurskwestie.

’s-Gravenhage/de Hofstad, z.j. [= 1917].

 

Mokveld, L.

“De Toekomst”. Een Duitsche propaganda onder Nederlandsche en Vlaamsche Vlag.   

Leiden/De Vlaamsche Boekenhalle, z.j. [= 1917].

 

Mol, Hein

[Fragmenten.] Uit: Memoires van een havenarbeider.

Van aantekeningen en een nawoord voorzien door Tony Jansen en Jacques Giele.

Herdruk 1980, Nijmegen/SUN.

 

Monsjou, Frederik van

Losse flodders. Zeven mobilisatie-krabbels.

Amsterdam/Van Soest, 1915 (2e druk).

 

Moussault, Theo

‘Oorlogsindrukken’.

In: Panorama, 19 augustus 1914.

 

Mulder, G.

Mobilisatie kameraden.

Baarn/Bosch & Keuning, z.j. [ca.1930].

 

Muller Jr., G.H.G.

‘Ginds’.

In: Het Leven, 15 juni 1915 [jrg. 10, nr.24].

 

Munneke, J.

‘Mobilisatie-typen’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 20 februari 1916.

 

 

 

Naeff, Top

[Fragment.]
Uit: Zo was het ongeveer.

Amsterdam/Querido, 1951, 2e druk, p. 81-86.

 

Naeff, Top

‘En in alle menschen...’.

In: Juffrouw Stolk en andere verhalen.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1936.

 

Nederlander [= ?]

[Vaders en moeders van Nederland.]  

In: De (Groene) Amsterdammer, 12 augustus 1916.

 

Nens, K.

‘De noodtoestand van Vulcanus’.
In: Het Dompertje, Katholiek Maandblad,
jrg. 49, nr. 2 [= febr. 1915].

 

Nève, Edouard de [= Willem Johan Marie Langlet]

Muziek voorop. Roman. Amsterdam/ Querido, 1935 (1e en 2e druk).

 

Nierop, Elizabeth

[Fragment.]

Uit: Annette Mevis, In verloren minuten. Dagboeken en herinneringen van vrouwen.

Weesp/Fibula-v.Dishoeck, 1985.

 

Nuys, Chr.

Uit den grooten tijd 1914-1918.

Amsterdam/Jacob van Campen, z.j. [= 1919].

 

 

 

Observator [= ?]

‘Drieërlei mobilisatie-ellende’.

In: Het Dompertje, Katholiek Maandblad, jrg. 50, nr. 5 [= mei 1916].

 

Oom Jéka [= ?]

‘Oorlogsgruwel’.

In: Het Dompertje. Katholiek Maandblad, jrg. 50, nr.5 [= mei 1916].

 

Oordt, H.L. van

‘Per auto door verwoest Frankrijk’.

In: F.J. Krop, In verwoest Noord-Frankrijk. Rotterdam/Bredée, z.j. [= 1920].

Eerder gepubliceerd in De (Groene) Amsterdammer van 7 en 14 februari 1920.

 

Oord, Steffie van den

[Fragmenten.]

Uit: Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland.  

Contact, 2002.

 

Oosten, A.J.D. van

Banneling.

[’s-Gravenhage/Thijmfonds], [1941].

 

Orobio de Castro, E.S.

‘Via Zeebrugge naar Londen met de “Prins Hendrik” ’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 7 oktober 1916.

 

Ott, Leo

[Fragmenten.]

Uit: De gewone man.

Bussum/Van Dishoeck, 1937.

 

 * Oudshoorn, J. van [= J.K. Feylbrief]

Verhalen.

Amsterdam/Mij. Goede en Goedkoope Lectuur, 1921.

 

* Oud-verpleegster

[Hartekreet.]

In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 oktober 1914.

 

 

 

* P. Br. [= ?]

Verhalenreeks ‘Bange dagen’.

In: Geïllustreerd Christelijk Vijf-Cents-Blad, jrg. 12 [= 1914].

 

P.E.W.K. [= ?]

‘Smokkelwegje’.

In: Buiten, 10 februari 1917.

 

P.S. [= ?]

‘ “De Gulle” ’.

In: Panorama, 30 september 1915.

 

Pannekoek, Anton

‘Weer in Nederland’.

Fragmenten uit: Herinneringen.

Amsterdam/Van Gennep, 1982.

 

Pellecom, Aleida van

‘Oorlog en moraal’.

In: De Nieuwe Gids, jrg. 31 (= 1916, I), p. 699-707.

 

* Perdeck, Albert Adam

‘Wir haben es nicht gewollt’.

Fragment uit: Wie verder gaat wordt doodgeschoten, Den Haag, 1968

 

* Petri, Joh. F.

Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland door een Nederlander. 

Den Haag/eigen beheer, z.j. [= 1916].

Ook uitgegeven als Onthullingen over het leven in de gevangenkampen in Duitschland.

Den Haag/Expl. Mij.Dagbladen, 1916.

 

Philippi, Felix

‘De overwinnaars’.

Feuilleton in: De Telegraaf, 1914.

 

Philippi, H.

Nederland en de Oorlog. Eene Waarschuwing en Opwekking.

Doetinchem/Misset, z.j. [= 1915].

 

* Pieck, A.F.

Dagboek 1917-1920. Herinneringen aan René de Clercq.

Met medewerking van Betsy Pieck; redactie en samenstelling Marcus van der Heide. Bussum/Gooibergpers, 1993.


OPMERKING: In tegenstelling tot wat op pagina 391 van De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse Ogen staat vermeld betreft het hier niet Anton Pieck (1895-1987), maar Antonie Franciscus Pieck (1865-1925).

* Pinkhof, Philip

De jacht op de primeur. Een halve eeuw nieuwsgierigheid.

Tilburg/Nederlands Boekhuis, 1955.

 

Pisuisse, Jean-Louis

De franc-tireur van Warsage. Uit den oorlog van 1914. 

Amsterdam/ Scheltens & Giltay, 1914.

 

Ploeg, Ido v.d.

‘Massa dienstweigering’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 22 april 1916.

 

Polak, Leo

Oorlogsfilosofie.

Amsterdam/Versluys, 1915.

 

Polen, W.J. van

‘Uit een neutraal dagboek. Lente 1916’.

In: De (Groene) Amsterdammer, september 1917.

 

Polvliet, G.

Het meest noodige.

Amsterdam/Vereeniging Volksweerbaarheid, 1915.

 

Prins, A.J.

Aan het Front en in België. Brieven verschenen in ‘Het Vaderland’.

Arhnem/Stenfert Kroese & Van der Zande, z.j. [= 1915].

 

Propstra-Laverman, Saar

[Herinneringen.]

In: Wim Hora Adema, Dag ouwe tijd. Assen/Van Gorcum, 1972.

 

* Provinciaal Comité tot Hulpverlening in Zeeland

[Verslag 1915].

 

* Provinciaal Comité tot Steun van Belgische en Andere Vluchtelingen te Groningen

[Verslag van de werkzaamheden in 1915].

 

* Raad voor de Scheepvaart, Uitspraak van de

‘Het tot zinken brengen van het zeilvissersvaartuig ‘Marian’ SCH. 235.’  

In: A. van Dongen Azn., Verloren gegane schepen en gebleven vissers. Scheveningen 1914-1920,

Scheveningen, 1992.

 

* Raad voor de Scheepvaart, Uitspraak van de

‘Het met man en muis vergaan van het zeilvissersvaartuig ‘President Commissaris van den Bergh’ SCH 134’.  

In: A. van Dongen Azn., Verloren gegane schepen en gebleven vissers. Scheveningen 1914-1920,

Scheveningen, 1992.

 

RAVO [= ?]

‘Klagers zonder kreun’ en ‘Mr. Kokadorus in verzoeking’.

In: Het Dompertje, Katholiek Maandblad, jrg. 48, nr. 11 [= nov. 1914]  en jrg. 49, nr. 9 [= sept. 1915].

 

Rede, G.A. van

Parade in klein tenue.

Rotterdam/Tuinzing, 1918.

 

Reitsma, J.

Verslag van de reis naar Duitschland ter bestudering van de verstrekking op groote schaal van bereid voedsel. Amsterdam, [1917].

 

Reve, G.J.M. van het

[Fragment.]  Uit: Mijn rode jaren. Herinneringen van een ex-bolsjewiek.

Haarlem/De Haan, 1982 (fotografische herdruk; eerste druk: Utrecht/Ambo, 1967)

 

Ritter, P.H.

De ijlende reis.

Bussum/Van Dishoeck, 1923.

 

Roland Holst, Henriëtte

Soldatenplicht.

Amsterdam/Bos, [1918].

 

Roland Holst – Van der Schalk, Henriëtte

[Fragmenten.]

Uit: Het vuur brandde voort. Levensherinneringen,

Amsterdam etc./v.h. Van Ditmar N.V., 1949.

 

Romein-Verschoor, Annie

[Fragmenten.]

Uit: Omzien in verwondering. Amsterdam/Arbeiderspers, 1970.

 

Roosendaler, een [= ?]

Uit bange oorlogsdagen. Dagboek van een Roosendaler. 

Roosendaal/Van Helvert-Weijermans, z.j. [= 1915].

 

Roothaert, A.

Spionnage in het veldleger.

Amsterdam/Becht, 1950 (eerste druk Amsterdam/Seyffardt, 1933).

 

* Roux, Pauline le

‘De looden soldaatjes’ en ‘Het oorlogsvee’.

In: Nederland, Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandse letterkundigen, jrg. 71, afl. V = mei 1919.

 

* Rutten, Felix

‘In dagen van leed’.

In: Buiten, 24 juli - 25 september 1914.

 

 

 

S.S. [= ?]

‘Wat vrouwenarbeid op de hei vermag’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 5 september 1915.

 

* Sajet, Ben

Een levenlang. Verteld aan Hans Fels.

Bussum/In den Toren, 1977.

 

Salomonson, H.

‘De waarheid inzake den Duitschen onderzee-oorlog’, ‘Sint Michael’ en ‘Het Kerst-Souper van Alfred Fellan’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 7 oktober, 4 november en 23 december 1916.

Zie ook: Stoke, Melis

 

Salomonson, H.

Bomston.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1920.

Zie ook: Stoke, Melis

 

Samson, Izak

Brieven, indrukken en beschouwingen door een neutraal journalist aan het Westfront der Geallieerden gedurende de jaren 1914, 1915, 1916, 1917 persoonlijk ervaren door [. . .].

Amsterdam, 1917.

Eerder verschenen in De Nieuwe Courant, Algemeen Handelsblad, Haagsche Courant, Het Volk en andere bladen. Nog weer andere stukjes van Izak Samson verschenen in De (Groene) Amsterdammer, 23 september 1916 en 20 januari 1917.

 

Sande, H.B.v.d.

‘Na de reveille. Mobilisatieschets’, ‘De kleine landstormer’ en ‘De ramp’.

In: De Katholieke Illustratie, 2 december 1916, 14 april en 29 september 1917.

 

Santcroos Dlz., Is.

‘Het Vluchtelingen-kamp te Nunspeet’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 10 november 1917.

 

Sauveur, J.H.

Reisindrukken van Frankrijk en het Front. 

[Amsterdam/DrukkerijVolharding], z.j. [= 1916].

 

Schaik-Willing, Jeanne van

[Fragment.]

Uit: Dwaaltocht, Een stukje eigen leven, Amsterdam, 1977.

 

Scharten, Carel

‘Van Italië naar Holland’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 25 april, 1, 8 en 15 mei 1915.

 

Schenkkan, P.

‘De pinhelm’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 13 april 1918.

 

Schermerhorn, N.J.C.

‘Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina’.

In: De Wapens Neder, augustus 1916.

Ook opgenomen in Vrijheid en Persoonlijkheid, Verspreide Stukken van N.J.C. Schermerhorn, ingeleid door hemzelf, gekozen door Gé Nabrink, Amsterdam/Vereniging Anarchistische Uitgeverij, 1937.

 

Schermerhorn, N.J.C.

‘Als ik u zie . . .’.

In: Soldaten-almanak 1918, uitgave van de Internationale Anti – Militaristische Vereeniging (IAMV).

 

Schillings, André

‘Het Vaderland getrouw’ en ‘Vlucht en thuiskomst’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 23 juli en 20 oktober 1917.

 

* Schilp, Dirk

Dromen van de revolutie.

Een verzwegen hoofdstuk uit de sociale beweging verteld aan Joop van Thijn.

Amsterdam-Antwerpen/Wereldbibliotheek n.v., 1967

 

* Schmidt, L.J.

‘Mitrailleur-honden’.

In: Hollandsche Revue, jrg. 1916.

 

* Schreuder, R.

‘De ondergang van de “Tubantia” ’.

In: J.H. Hoogendijk, De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd (1914-1918). Eigen ervaringen van gezagvoerders, stuurlieden en andere opvarenden, Amsterdam, 1930.

 

Schröder, J.C. [pseudoniem: Barbarossa] en Benima, Corns.

Oorlog aan den Oorlog! De laatste worsteling tegen het militairisme anno 1925.             Amsterdam/Roman-, Boek- en Kunsthandel Singel 326, 1919.

 

Schuurman, H.J.

‘Ze weten het wel [...].’

In: De Wapens Neder, febr. 1917.

 

Sinclair, F. de

De Ridder Knol.

Amsterdam/van Holkema & Warendorf, 1917.

 

Slecht Nederlander [= ?]

‘Herinneringen van een eks-dienstweigeraar’.

In: De Wapens Neder, januari – december 1915.

 

Smissaert-Boogaert, P.C.J.

‘”Petite Marquise”’.

In: Onze Eeuw, jrg. 15, I = febr. 1915, p. 161-173.

 

* Speenhoff, J.H.

In de forten. Overste Speenhoff en zijn adjudante gemobiliseerd in de forten.      

Rotterdam/Brusse, 1914.

Eerder verschenen in De Telegraaf.

 

Steenen, F.I. van

‘Hermiene Deele’s oorlogsjaar’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 29 juli 1916.

 

* Steinmetz, S.R.

‘Indrukken uit het land der Barbaren’.

In: De Tijdspiegel, 1915.

 

Steketee, Johanna

‘Couranten-jongen’.

In: Evolutie. Veertiendaagsch blad voor de vrouw, 10 januari 1917 [=  jrg. 24, nr.21].

 

* Steynen, Job

‘De zieke monarch’.

In: Panorama, 13 januari 1916.

 

Stoke, Melis [= Herman Salomonson]

Van aardappel-mes tot officiersdegen. Uit het dagboek van een landstormplichtige. 

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1917. Geïllustreerd.

Deze stukjes verschenen eerder in De (Groene) Amsterdammer.

 

Stokvis, Z.

‘Indrukken van de reis. I. Berlijn en Dresden. II. Praag; Zwitserland. III. Londen; Milaan & Venetië; Praag en Berlijn’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 5, 12 en 19 juni 1915.

 

Struben-Kroesen, C.

‘Ego sum’.

In: Eigen Haard, jrg. 44 [= 1918].

 

Sturkop, S.

‘Nederlandsche Ambulancetreinen’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 3 september   1916.

 

Stuwe, Eline van [= Jacqueline Reyneke van Stuwe]

Schaakmat. Een romantisch-geschiedkundig voorspel van den Wereld-oorlog.

Utrecht/Bruna, 1915.

 

Stuwe, Eline van [= Jacqueline Reyneke van Stuwe]

‘No.21. Oorspronkelijk kerstverhaal’.

In: De Prins, 23 december 1916.

 

* Suchtelen, Nico van

De stille lach. 

Amsterdam/Wereldbibliotheek, 1916.

 

Suchtelen, Nico van

Het eenige redmiddel. Een Europeesche statenbond.

Amsterdam/Maatschappij Goede en Goedkoope lectuur, 1914.

 

Swaving, Jan Justus

[Opstel.] Zie: http://www.blimbing.nl/archief/mobilisatie.htm

 

 

 

T.d.B. [= ?]

‘Spionnage’.

In: De Prins, 28 november 1914.

 

Th. [= ?]

‘De petten’.

In: De Notenkraker, 14 juli 1917.

 

Talámy

‘De inval’.

In: Nederland, jrg. 70, afl. IX = sept. 1918, p. 288-308.

 

Tante [= ?]

‘Een slachtoffer van de tegenwoordige miserie’.

In: Panorama, 7 november 1917.

 

Tervooren, Arthur J.C.M.

‘Van het oorlogsterrein’.

In: Het Leven, 11 en 18 augustus 1914 [= jrg. 9, nrs. 32 en 33].

 

Tervooren, Arthur J.C.M.

‘Een week wachtens te Sluis’.

In: Het Leven, 5 november 1918 [=  jrg. 13, no. 45].

 

* Terwisga, W.H. van

‘Grepen uit mobilisatie-herinneringen’.

In: Herinneringsboek 1914-1918. Nationale bond ‘Het Mobilisatiekruis’, 1939.

 

Tessan, Yvonne de

‘Een Hollandsch verpleegstertje in Frankrijk’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 16 juni 1917.

 

Thiel – Wehrbein, Th.

‘In het Vluchtoord Ede’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 20 januari 1917.

 

Thijssen, Theo

‘Egeltje’.

In: De Notenkraker, 15 en 22 juni 1929.

 

* Tiemeijer, Hans

[Fragmenten.]

Uit: Spelen met je leven. Mensen die ik gekend heb.

Den Haag/Bakker etc., 1965.

 

* Tienhoven, A. van

De gruwelen van den oorlog in Servië. Het dagboek van den oorlogschirurg  A. van Tienhoven.

Naverteld door M.J. Brusse. 

Rotterdam/Brusse, 1915.

 

[Tilanus, H.W.]

[Fragmenten.]

Uit: G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven.

Kampen/Kok, 1966.

 

Tinus [= ?]

‘Een verschrikkelijke geschiedenis’.

In: De Roskam, bijvoegsel van Het Katholieke Volk, 12 oktober 1917 [= 6e jrg., nr.148].

 

Toornstra, Klaas

[Fragmenten.]

Uit: Van onderwijzer tot burgemeester. ’n Halve eeuw strijdbaar in het socialisme.

Apeldoorn/Semper Agendo, 1972.

 

Treub, M.W.F

Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken.

Haarlem/Tjeenk Willink en Amsterdam/Scheltema & Holkema’s Boekhandel, 1916.

 

* Treub, M.W.F.

[Fragmenten.]

Uit: Herinneringen en overpeinzingen.

Haarlem/Tjeenk Willink, 1931.

 

Trip, Sam

‘De geprepareerde zakdoek’.

In: Buiten, 4 en 11 november 1916.

 

Troelstra, Pieter Jelles

[Rede van Troelstra, 11 november 1918.] 

Zie voor de weergave daarvan de krant Het Volk, 12-11-1918.

 

* Troelstra, Pieter Jelles

[Fragmenten.]

Uit: Gedenkschriften. Deel IV: Storm.

Amsterdam/Arbeiderspers, 1950.

 

Tulder, Louis van

[Fragment.]

Uit: Van kantoorkruk tot hooge C.

Baarn/De Boekerij, z.j. [= 1946].

 

 

 

* Valckenier Kips, J.H.

‘Paaschvacantie in Duitschland’.

In: De Tijdspiegel, 1918.

 

* Valkenstein, Kees  [= Alfons van Lier]

‘Inkwartiering’.

In: Eigen Haard , jrg. 41 [= 1915].

 

Vas Diaz, Arnold

 ‘Voor twee jaar . . .’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 5 augustus en 4 november 1916.

 

Veen, Piet van

Soldaat.

Amsterdam/Nederlandsche Uitgeversmaatschappij, 1931.

 

Verrijn Stuart, C.A.

‘Reisindrukken uit Duitschland’.

In: De Tijdspiegel, 1916.

 

* Verspijck Mijnssen

‘Goede raadgevingen aan onze gemobiliseerde jongens’.

In: Onze Neutraliteit, jrg. 1, nr.7 [= 1916].

 

Verster – Bosch Reitz, Minca

‘Distributie-leed’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 6 oktober 1917.

 

Verster – Bosch Reitz, Minca

Olga Warnate’s schoentjes van slangenhuid.

Amsterdam/Van Holkema & Warendorf, 1917.

 

Verwey, Albert

‘Een Spaansche gevangene in een Duitsch kamp’.

In: De Beweging, 1918 [= jrg. 14/I], p. 145-165.

 

* Verwey, Albert

Holland en de oorlog.

Amsterdam/Maatschappij Goede en Goedkoope lectuur, z.j. [= 1916].

Zie ook Verwey’s artikelen in het tijdschrift De Beweging.

 

Verwey, Gerlof

[Fragment.]

Uit: ’s Levens avontuur. Een autobiografie.

Amsterdam/De Bataafsche Leeuw, 1994.

 

Viruly, A.

Weerzien bij Passchendaele.

Amsterdam/De Bezige Bij, 1961.

 

Viruly, A.

[Fragmenten.] Uit: Kunst en vliegwerk.

Rotterdam/Donker, 1970.

 

Vizierkorrel [= ?]

Mobilisatie-humor. Historisch-humoristische schetsen.

Arnhem/De Ruiter, z.j. [= 1916]. 

 

Vliet, Eduard van

‘Nr.119. Oorspronkelijke schets’.

In: De Wapens Neder, december 1918.

 

Vollenhoven, M.W.R. van

[Fragmenten.]

Uit: Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizen en anecdoten.

Amsterdam-Brussel/Elsevier, 1948.

 

* Voorbeijtel, M.C.M.

Van veerkracht en heldenmoed. Aan en achter het Fransche front.

Amsterdam/Scheltens & Giltay, z.j. [= 1917].

 

* Vooys, Is. P. de

‘Oorlogswreedheid’.

In: De Beweging, jrg. 12/4 [= 1916], p. 1-14.

 

Vosmaer, A.

De invloed van den oorlog op de techniek. Purmerend/Muusses, z.j. [= 1916].

Deeltje uit de reeks De invloed van den oorlog op onze samenleving, waarin verschillende auteurs de invloed van de oorlog op uiteenlopende zaken als de ethiek, de diamantindustrie, het godsdienstig denken, de zedelijkheid, het joods nationalisme, de sociaal-democratie, de handel etc. behandelen.

 

Vrande, Fr. van de

Pijn en gijn. Het zevende in Brabant.

Amsterdam/Blitz, z.j. [= ca.1930?].

 

Vrande, Fr. van de

Grensleven. Met de 3e Compie aan de Nederlandsch-Belgische grens tijdens de mobilisatie van 1914.

Velsen/Schuyt, z.j. [= 1936].

 

Vries, Henri de

Fragmenten.]

Uit: Mijn Mémoires.

Maastricht/Leiter-Nypels, 1948.

 

Vries, Theun de

‘Juli veertien’.

In: Maatstaf, jrg. 1955/56, p. 451-480.

 

Vriesland, Victor E. van

‘Oorlog. Vier brieven.’

In: De Nieuwe Gids, 1914/II, p.362-367.

 

Vrijer-Struijs, Marie Jeanne de

[Fragmenten.] Uit: Dertig jaren domineesche. Herinneringen en vertellingen.

’s-Gravenhage/Daamen, z.j. [= 1938].

 

 

 

* W.B.Z.

‘Hamsteren. Humoristische schets uit de dagen van de kolennood’.

In: De Prins, 19 januari 1918.

 

Waes, Frank van [= A.M. de Jong]

Notities van een landstormman.

Amsterdam/Ontwikkeling, 1918.

[Latere verzameluitgave Amsterdam/Querido, 1975 (ed. Johan van der Bol)]

Eerst verschenen in Het Volk, 1917/1918.

 

Waes, Frank van [= A.M. de Jong]

‘De slaapwandelaar. Schets uit de kazerne.’

In: De Notenkraker, 27 oktober en 3 oktober 1917.

 

Waes, Frank van [= A.M. de Jong]

‘Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen uit Vlaanderenland.’ 

In: De Notenkraker, 19 september - 21 november 1917.

 

Wagenvoort, Maurits

‘De gevangenbewaarder gevangen’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 30 december 1916.

 

Wall Bake, W.A. van den

[Fragmenten.]

Uit: Herinneringen van een cavalerie-officier. [Vorden], 1978.

 

[Warnaar, Willem]

[Noodlanding.]

In: Mariska Vonk, De Utrechtse geschiedenis in meer dan 100 verhalen, Amsterdam/Van Gennep, 2005.

 

Wassenaar, Klaas

De hygiënische verhoudingen in het vluchtoord Nunspeet (1914-1919).   

Groningen/Hoitsema, 1919 [proefschrift].

 

* Wibaut, F.M.

[Fragmenten.]

Uit: Levensbouw. Memoires.

Amsterdam, 1936.

 

Wiessing, H.P.L.

[Fragmenten.]

Uit: Bewegend portret. Levensherinneringen.

Amsterdam/Moussault, 1960.

 

* Wilhelmina

[Fragmenten.]

Uit: Eenzaam maar niet alleen.

Amsterdam/Ten Have, 1959.

 

Winkler, Johan

‘Einde’.

Fragment uit: Jan.

Amsterdam/Arbeiderspers, 1937.

 

[Wit, Douwe de]

[Fragmenten.]

Uit: Overdenkingen van een arbeidersjongen.

Het levensverhaal van Douwe de Wit op papier gezet door Evert de Jong.

Buitenpost/Alternatyf, z.j. [= ca.1975].

 

* Wit, G. de

Misdadiger of Voorganger?

Verdedigingsreden en andere uitingen van den dienstweigeraar […],

Rotterdam, 1917.

 

Withof, Adèle

‘De franc-tireur’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 23 janari 1915.

 

* Withof, Adèle

‘Vrede’.

In: Het Nieuwe Leven, november 1918.

 

Worp – Roland Holst, C.A.

‘Albert-Dorp’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 7 oktober 1916.

 

 

 

X. [= ?]

‘Op wacht’.

In: De Nieuwe Amsterdammer, 30 september 1916.

 

X., hospitaalsoldaat

‘Ook iets over hospitaalsoldaten’.

In: De (Groene) Amsterdammer, 16 januari 1916.

 

 

 

* Zaaijer. M.J. de

‘Een Haagsch dagboek uit de oorlogsjaren.’ 

In: W. Moll (red.), Die Haghe. Jaarboek 1931.

’s-Gravenhage/Mouton, 1931, p. 2-113.

 

Zee, Sjouke de

By de Fryske soldaten yn de mobilisaesje 1914-15.

Bûtenpost/Kalis, 1915.

 

Zernike, Elisabeth

‘Menschenkind, voort’.

In: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 1918.

 

Zijderhand, C.

‘Een dag in het Huis van Bewaring te Den Haag’.

In: De Wapens Neder, maart en april 1918.

 

Zürcher, P.J.

‘De laatste mijn...’.

In: Nederland, jrg. 69, afl. IX  [= sept. 1917], p. 315-326.

 

* Zuylen, J.J.L van

‘Uit den strijd tegen het mijnengevaar’.

In: Herinneringsboek 1914-1918.

Nationale Bond ‘Het Mobilisatiekruis’, 1939

 

 

 

Toneel

 

Acket, C.J.M.

Mobilisatie-herinneringen van een landweerman.

Schimmenspel met woorden van J.B.S. [= J.B. Schuil].

Amsterdam/Becht, 1916.

 

Bakker, S.K.

Zedenspel uit oorlogstijd. In drie bedrijven. Zwolle, 1919.

 

Captijn, A.

Vlag en vaandel. Nederland in de oorlogsjaren 1914-1918.

Utrecht/Van Boekhoven, 1930.

 

Celestinus, Fr. [= Godefridus Mutsaers]

De grenswacht op de bruiloft. Blijspel in twee bedrijven.

’s-Hertogenbosch/Mosmans, [ca.1925] (3e druk).

 

Gogh-Kaulbach, Anna van

Offers. Spel van den Oorlog in drie bedrijven.

Amsterdam/v. Holkema & Warendorf, 1916.

Dramatisch bijvoegsel bij het tijdschrift Groot Nederland.

 

Scholtens, H. [= Herm. van der Veer]

De majoor, of inkwartiering bij mobilisatie. Kluchtspel in één bedrijf.

Groningen, z.j.

 

Wahlen, J.J.G.

Teeuwis als kindermeid van den Sergeant-majoor, tijdens de mobilisatie.

Militaire klucht in één bedrijf.

’s-Hertogenbosch/Mosmans, 1920, 2e druk.

naar homepage wereldoorlog14-18