naar homepage


De Tien Geboden voor de Franse soldaatI.  Gij zult Onze Joffre liefhebben en hem onvoorwaardelijk gehoorzamen.
II.  Gij zult niet twijfelen aan de overwinning, noch aan onze bondgenoten.
III. Gij zult de zondagen in acht nemen door dubbel zo hard te strijden.
IV. Gij zult uw vader en moeder beschermen tegen Duitse overweldiging.
V. Gij zult moeten doden om de overwinning te behalen.
VI. Gij zult, in tegenstelling tot de Moffen, niet in luxe leven. 
VII. Gij zult niet luieren noch sterke drank gebruiken. 
VIII. Gij zult geen valse getuigenis afleggen, tenzij u in handen valt van de tirannen
IX. Gij zult de vleselijke liefde niet begeren voordat de Overwinning is behaald.
X. En dan zult gij... de Franse bevolking uitbreiden door spoedig te huwen. 

Bovenstaande teksten zijn ontleend aan een Franse propagandakaart uit 1915 (hierboven afgebeeld). Op de achterzijde van de kaart staat vermeld: Republique Franšaise - Editions "DUM". Verdere gegevens ontbreken. (Met dank aan Eveline van Hemert voor haar bijdrage aan de vertaling van de 10 Geboden.)

  naar homepage