naar homepage


Spaanse griep en Eerste Wereldoorlog
Het drama van 1918
door Eric Mecking

In 1918, het laatste en ellendigste jaar van de Eerste Wereldoorlog, werd de wereld ook nog eens getroffen door een vreselijke griep. De zogenoemde Spaanse griep was verantwoordelijk voor de grootste catastrofe ooit. Niet eerder stierven zoveel mensen in zo’n korte tijd als toen. De griep eiste binnen vier maanden meer mensenlevens dan de oorlog in vier jaar. De oorlog kostte 15 miljoen mensen het leven, de griep ongeveer 50 miljoen. Er stierven bovendien meer militairen in bed door griep dan door oorlogsgeweld in de loopgraven. Maar wat was de wisselwerking tussen de griep en de oorlog?

Boek bestellen? Klik hier: Het drama van 1918

Inhoudsopgave
Het verloop van de griep
Gas of griep?
Waar lag de oorsprong van de Spaanse griep?
Griep in het Amerikaanse Camp Funston
Tweede griepgolf in augustus
Over de auteur en zijn werk


Het verloop van de griep
De griep kende in 1918 twee golven. De eerste golf kwam in het voorjaar. Daarbij ging het om een milde griep, waarbij mensen een paar dagen ziek waren en er weinig doden vielen. De tweede golf begon in de herfst. Dit keer bleek de griep niet alleen zeer besmettelijk, maar ook erg dodelijk te zijn. Vooral voor jonge personen. Omdat bij griep juist ouderen dodelijk getroffen worden, verschilde het beeld zo sterk dat artsen weigerden te spreken van griep. Sommigen dachten aan cholera of tyfus. Anderen zeiden dat het een onbekende, nieuwe ziekte was.

De griep kon op twee manieren verlopen. Bij de eerste begon ze als een gewone griep met de bekende symptomen: rillingen, hoesten, hoge koorts, keel- en spierpijn. Maar na vier of vijf dagen kregen patiënten longontsteking die onbehandelbaar was en waaraan ze vaak overleden. Bij de tweede werden ze direct doodziek. De longen liepen vol met vloeistof en konden daardoor niet genoeg zuurstof opnemen. Ademhalen werd steeds moeilijker en het zuurstofgebrek kleurde het bloed, het gezicht en de lippen donkerblauw. Na een paar dagen, soms al binnen een paar uur, overleed je. Eigenlijk verdronk je. Vandaar dat verschrikkelijke verhalen de ronde deden over de griep en menigeen zich afvroeg of het wel om griep ging.

Gas of griep?
Toen de vreemde ziekte uitbrak, ging het gerucht dat het een nieuw chemisch wapen van de Duitsers was in de strijd tegen de geallieerden. Net zoals de Duitsers eerder op 13 juli 1917, bij Ieper, een nieuw middel hadden ingezet: mosterdgas. Dit vrijwel reukloze gas maakte aanzienlijk meer slachtoffers dan alle tot dan toe gebruikte gifgassen.

Mosterdgas komt zowel via de luchtwegen als de huid het lichaam binnen en is daarmee het schadelijkst waardoor het de bijnaam ‘koning van de oorlogsgassen’ kreeg. Wie de uitermate giftige damp inademde, begon te niezen en over te geven, kreeg koorts en ontwikkelde longontsteking waardoor het leek alsof de griep had toegeslagen. In juni 1918 konden de Fransen ook mosterdgas produceren en als wapen inzetten, de Engelsen pas in september 1918. Intussen was het gebruik van gifgassen in 1918 door beide partijen explosief toegenomen waardoor de hoeveelheid uitgestoten chemicaliën in de atmosfeer een hoogtepunt bereikte. Men dacht daarom dat de nieuwe ziekte werd veroorzaakt door al deze gifgassen of door de lucht die van de slagvelden overwaaide.

Eind mei 1918 verschenen er berichten in Nederlandse kranten dat in Spanje een geheimzinnige ziekte was uitgebroken die steeds verder om zich heen greep en zelfs doden eiste. Deze mededelingen trokken nauwelijks aandacht omdat ze werden overschaduwd door vette krantenkoppen en uitvoerige berichten over de zware gevechten aan het front. Bovendien wantrouwden krantenlezers de gecensureerde berichten uit het buitenland en maakten zij zich meer zorgen over de voedselschaarste in het eigen land. De Spaanse ziekte verspreidde zich echter bliksemsnel. Acht miljoen Spanjaarden waren al door de griep geveld en binnen tien dagen had de ziekte in Spanje zevenhonderd levens geëist. Dat was alarmerend.

Waar lag de oorsprong van de Spaanse griep?
Een grieppandemie wordt genoemd naar het land waar de griep zich het eerst voordoet, vandaar de naam: Spaanse griep. Achteraf echter blijken de eerste gevallen niet in Spanje te zijn opgedoken. Dat toch wordt gesproken over Spaanse griep had te maken met de Eerste Wereldoorlog die in alle hevigheid woedde. In de oorlogvoerende landen werd de pers namelijk gecensureerd en kwamen er weinig berichten naar buiten over de ziekte. Er mocht niets gepubliceerd worden wat ook maar enigszins de moraal zou kunnen verzwakken. Alleen in Spanje, dat neutraal was, besteedde de pers er veel aandacht aan. Vervolgens noemde het Zwitserse ministerie van Gezondheid de griep als eerste de ‘Spanische Krankheit’. En tot schrik van de Spanjaarden begon men in de rest van de wereld te spreken over de Spaanse griep, hoewel ze zelf meenden dat de griep vanuit Frankrijk hun land was binnengekomen.

Maar als Spanje niet het land van oorsprong was, welk land was dat dan wel? Volgens griepspecialist Kennedy F. Shortridge kwam het virus – het Latijnse woord voor…vergif – uit China en is het naar Europa gebracht door Chinese arbeiders die naar Frankrijk trokken om loopgraven aan te leggen voor de geallieerden. Hoewel China later meestal de bron is van griepvirussen wordt de theorie van Shortridge toch betwijfeld omdat de eerste uitbraken destijds niet in China plaatsvonden. Bovendien toont een artikel uit 1919 in de National Medical Journal of China aan dat de griepepidemie in China in 1918 hetzelfde patroon volgde als in de VS en Europa met een eerste milde golf gevolgd werd door een tweede, uiterst dodelijke, golf.
 
Provisorisch ingerichte quarantaine afdeling in Melbourne, 1918

Volgens de Britse viroloog J.S. Oxford is de eerste uitbraak terug te voeren naar het Britse legerkamp in het Franse Etaples. Ook daar bevonden zich Chinese arbeiders. En de eerste uitbraak daar was niet in 1918, maar in de winter van 1916-1917. Pathologen in het kamp beschreven toen dat het virus heel snel opkwam en een hoog sterftepercentage veroorzaakte bij de jonge soldaten. Dat was ook niet verwonderlijk gezien de omstandigheden van dit kamp. In de maanden juli tot november was er zwaar gevochten tussen geallieerden en Duitsers aan beide kanten van de rivier de Somme. Naar Etaples, dat als basiskamp dienst deed, werden onafgebroken horden nieuwe soldaten gevoerd voor het front, waar ze moesten vechten tegen de ‘Germans and germs’, tegen de Duitsers en tegen de bacillen.

Ambulance-treinen reden dag en nacht af en aan, om gewonde soldaten van het front terug te brengen naar het kamp. Onder hen ook velen die door gasaanvallen problemen hadden gekregen met de luchtwegen. Het basiskamp was dan ook voortdurend overbevolkt. Gemiddeld lagen er meer dan 100.000 soldaten en daarnaast nog eens 23.000 zieke en gewonde manschappen in tenten en houten barakken bijeen. Ook werden er in het kamp levende varkens gehouden en kochten militairen op markten in nabij gelegen dorpjes levende ganzen, eenden en kippen.

Kortom, voor een virus was dit kamp een ideale omgeving om op te komen en zich te kunnen verspreiden. De aanwezigheid van miljoenen dicht opeengepakte, geestelijk en lichamelijk sterk verzwakte militairen van wie velen ook nog eens kampten met geïrriteerde luchtwegen, waren een makkelijke prooi voor een virus. In diverse legerkampen in de buurt van Etaples werden ook diverse uitbraken van griep gemeld waarbij de snelle verspreiding van het virus opvielen in combinatie met zeer hoge sterftecijfers. Een jaar later werd een soortgelijke hevige uitbraak gemeld in kamp Aldershot, in Groot-Brittannië, van waaruit de legertroepen vertrokken naar Frankrijk. In 1919 zouden enkele medici, die de uitbraken in deze kampen hadden meegemaakt, in The Lancet schrijven dat dit virus hetzelfde was als dat van de Spaanse griep. In deze visie is de Eerste Wereldoorlog dus zowel schuldig aan het ontstaan van het virus, als aan de snelle verspreiding.

Volgens de Amerikaanse auteur John M. Barry is de herkomst van de griep aangetoond door Loring Miner, een oude plattelandsarts uit Haskell County in de Amerikaanse staat Kansas, die eind januari 1918 werd geconfronteerd met patiënten die symptomen vertoonden van griep. Het vreemde was dat deze griep het juist gemunt had op het sterkste, gezondste deel van de bevolking. Bovendien bleek de ziekte vaak dodelijk te zijn. Hij concludeerde toch dat griep was, hoewel hij nog nooit zo’n soort griepepidemie had meegemaakt. Hij waarschuwde de nationale gezondheidsorganisatie en in april verscheen van hem een artikel in Public Health Reports, waarin hij waarschuwde voor een ‘influenza of severe type.’ Het zou de eerste aankondiging worden van de nieuwe griep.

Griep in het Amerikaanse Camp Funston
Op 4 maart werd het eerste griepgeval geconstateerd bij een soldaat in Camp Funston, gelegen in het militaire reservaat Fort Riley. Dit kamp van 56 000 man was het op één na grootste van het land. Het lag een paar honderd kilometer verwijderd van Haskell County en diende als trainingskamp waar jongemannen tot militair werden klaargestoomd voor de oorlog in Europa. Onder hen zaten ook jongens die enkele dagen tevoren vanuit Haskell County waren aangekomen. Het is daarom aannemelijk dat zij de griep in het kamp hebben verspreid. Aan het eind van de week waren er al vijfhonderd zieken.

Noodhospitaal in Camp Funston, Kansas, 1918

Tegelijkertijd vertrokken enkele schepen met aan boord honderdduizend militairen vanuit de VS naar Europa: de jongste, sterkste en gezondste mannen van de natie. Omdat er te weinig schepen waren voor het overvaren van al deze soldaten, werd elk schip tot de nok toe volgeladen. Met rampzalige gevolgen, want tijdens deze lange bootreis zouden velen ziek worden…

De Amerikaanse militairen namen dit virus hoogstwaarschijnlijk mee naar Frankrijk waar zij aan wal gingen. De burgerbevolking werd getroffen evenals de Franse, Britse en Amerikaanse legertroepen. En van hieruit verspreidde het virus zich verder over Europa. Ook de tegenstander, het Duitse leger, had te lijden van de ‘Vlaamse koorts’ zoals de Duitsers haar noemde. Deze dicht opeengepakte, slecht gevoede en door oorlogsmoeheid uitgeputte soldaten vormden een gemakkelijk slachtoffer voor het virus. Het vertraagde het Duitse offensief omdat zieke soldaten niet meer vervangen konden worden door mannen van het thuisfront. Een voordeel dat de geallieerden wel hadden, doordat de Amerikanen telkens nieuwe divisies naar het front stuurden. Half juli waren er één miljoen Amerikaanse soldaten in Frankrijk.

Het laatste offensief van Ludendorff op 14 juli liep na een paar dagen vast. Als excuus gebruikte hij de griep die volgens hem mede oorzaak was van deze mislukking. Op 18 juli zetten de geallieerden een tegenoffensief in. Dat was het begin van het eind van de Eerste Wereldoorlog.

Tweede griepgolf in augustus
Er kwam een tweede golf in augustus die bijna tegelijkertijd in drie, ver van elkaar verwijderde, havensteden explodeerde: Freetown in Sierra Leone, Brest in Frankrijk en Boston in de VS.

Brest, de Franse havenstad, was zeer belangrijk voor de geallieerden, want hier kwamen militairen vanuit de hele wereld aan. Van de twee miljoen Amerikaanse militairen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Frankrijk werden verscheept, kwamen er bijna 800.000 in Brest aan. In augustus brak daar de griep uit en binnen een paar weken was de hele omgeving besmet, terwijl de aanwas van buitenlandse militairen maar bleef doorgaan.
 
 In Seatlle was het tijdens de griepepidemie verboden zonder
mondkapje gebruik te maken van het openbaar vervoer,
1918

In de VS leek de griep spoorloos verdwenen tijdens de zomer tot op 8 september in Boston de eerste sterfgevallen werden gemeld. En dezelfde dag griep werd geconstateerd in Fort Devens, Massachusetts, dat 45 kilometer verwijderd ligt van Boston. Het kamp veranderde in een hel. Het was gebouwd voor 35.000 man, terwijl hier ongeveer 45.000 militairen gelegerd waren. Het hospitaal was berekend op 2.000 patiënten terwijl er 8.000 patiënten lagen. Eind september hadden 14.000 mannen in het kamp griep, van wie er ruim 750 overleden.

Washington stuurde een paar medisch deskundigen, de beste van het land, om te kijken wat er aan de hand was. De dag dat zij arriveerden, overleden er 63 mannen. De artsen reageerden geschokt toen ze de taferelen zagen. Patiënten bloedden uit hun neus en oren, en hoestten een bloedig slijm op dat soms wel ketchup leek. Intussen trok de griep pijlsnel van oost naar west en van noord naar zuid. Het virus verspreidde zich zo snel dat medische experts spraken over een explosieve situatie. Binnen de kortste keren dook het op in honderden kazernes, dorpen en steden van de VS.

Eind september werd de epidemie in de VS zo erg dat de Amerikaanse legerautoriteiten de oproep van 142.000 mannen afbliezen, hoewel deze soldaten dringend nodig waren aan het Europese oorlogsfront. De medische autoriteiten wilden ook de troepentransporten naar Frankrijk stopzetten totdat de pandemie over was: de reis kostte te veel jonge mannen het leven. President Woodrow Wilson echter besloot, op advies van generaal Peyton C. March, de troepentransporten toch door te laten gaan. Het einde van de strijd was immers in zicht. Daarom mochten ze nu niet verslappen.

De geallieerden kregen door de komst van de Amerikanen een numeriek overwicht waardoor ze een groot offensief konden lanceren en de Duitsers uiteindelijk wisten te verslaan. Toch hadden zij ook veel last van de griep. In totaal raakte een kwart van het Amerikaanse leger besmet met het griepvirus. Volgens officiële cijfers zijn er in totaal meer dan 57.000 Amerikaanse soldaten aan ziekten – hoofdzakelijk griep – overleden. Alleen al in de VS stierven 30.000 militairen tijdens hun opleiding. Het totaal door oorlogsgeweld om het leven gekomen Amerikanen bedroeg ruim 50.000. Het merendeel van de soldaten is dus niet in de loopgraven, maar in bed gestorven:
de ‘germs’ waren nog dodelijker dan de ‘Germans’.

Gegevens over de auteur en zijn werk
Eric Mecking - Het drama van 1918
Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin.  Met afbeeldingen in zwart-wit, een lijst van geraadpleegde literatuur, eindnoten en register.
Boek bestellen? Klik hier: Het drama van 1918

Eric Mecking is historicus en werkzaam als informatie-specialist. Hij onderhoudt op internet een griepblog: een weblog over griep, vogelgriep en Spaanse griep.
Eerder publiceerde Mecking het geruchtmakende boek Deflatie in aantocht.


 © 2006 - Eric Mecking. De auteursrechten van bovenstaand artikel berusten bij de auteur.
Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk toestemming vereist van de auteur.

  naar homepage


eXTReMe Tracker