Kaart van de operaties van het Derde Britse Leger in 1917Kaart met de operaties van het Derde Britse Leger in april 1917 boven de
rivier de Scarpe. De nummers geven de Duitse verdedigingslinies weer.