homepage
 

Tien juist/onjuist vragen over de Eerste Wereldoorlog

Klik het antwoord (juist of onjuist) aan - 
na vraag 10 kunt u uw score bepalen - 
de antwoorden worden daarbij ook gegeven


1. Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog
juist
onjuist

2. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stonden de 'Centralen' en de 'Entente' tegenover elkaar. 
juist
onjuist

3. Duitsland heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog bombardementen met vliegtuigen uitgevoerd op Engeland. 
juist
onjuist

4. Winston Churchill heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair gevochten aan het front. 
juist
onjuist

5. Adolf Hitler heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog als militair gevochten aan het front. 
juist
onjuist

6. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de Britten voor het eerst tanks ingezet aan het Westelijk Front. 
juist
onjuist

7. De Verenigde Staten van Amerika hebben deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog. 
juist
onjuist

8. Aan het Westelijk Front zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog bij het Franse leger op grote schaal muiterijen uitgebroken. 
juist
onjuist

9. Rusland sloot in 1917 een wapenstilstand met Duitsland
juist
onjuist

10. Het aantal doden als gevolg van de Eerste Wereldoorlog wordt geschat op 9.500.000 mensen.
juist
onjuist

De antwoorden zijn: 

homepage

 
 
eXTReMe Tracker