terug naar Soldatenverzen


Het Fort 
Militaire coupletten van Landweer-sergeant Henri Overduin

Wat is het beste wat men kent ? - Het Fort.
Waar wordt elk militair verwend? - In 't Fort.
Waar werk je tot je de slaap overmant,
En visch je aan den wallekant?
In 't Fort, 't Fort, 't Fort. (bis.)

Waar wordt een ieder vetgemest? - In 't Fort.
Waar wordt met bier je dorst gelescht? - In 't Fort.
Waar vindt een ieder man het fijn,
Als hij kan trekken aan de lijn?
In 't Fort, enz.

Waar moet je vroeg, om vijf uur, op ? - In 't Fort.
En bik je als ontbijt je soepie op ? - In 't Fort.
Waar kost het scheren je geen duit,
En mag je elken avond uit?
In 't Fort, enz.

Waar komt Zondags de dominee? - In 't Fort.
En brengt z'n muzikanten mee ? - In 't Fort.
Waar schillen ze piepers en eten ze vort,
En zingen daarbij, dat je naar er van wordt,
In 't Fort, enz.

Waar kan je je vrouw zien aan de poort ? - In 't Fort.
En hoor je vaak praatjes ongehoord ? - In 't Fort,
Waar zwommen ze zonder zwembroek aan,
Als men dat niet was tegengegaan?
In 't Fort, enz.

Waar wordt gedamd één tegen zeventien man ? - In 't Fort.
Daaronder een spion, die er niks van kan ? - In 't Fort.
Waar speelt in de poterne de gramophoon?
En is twintig centen je dagelijksch loon ?
In 't Fort, enz.

Waar krijg je een bruingekleurd werkpak? - In 't Fort.
En zie je d'r uit als kurkezak? - In 't Fort.
Waar hoor je vaak de dolste praat,
En scheur je je broek aan 't prikkeldraad ?
In 't Fort, enz.

Maar waar ben je toch allemaal tevrêe? - In 't Fort.
Met den commandant, die leeft met ons mee, - In 't Fort.
En daarom, komt de vijand voor de gracht,
Dan krijgt hij een ontvangst, zooals hij nooit had gedacht,
In 't Fort, enz.

Waar mag dus nooit de vijand in? - In 't Fort.
En zullen we strijden verheugd van zin ? - In 't Fort.
Waar zal de leus zijn: liever dood dan geknecht?
En sneuvelen we dan liever allen flink in het gevecht
Voor ons Fort, ons Fort! (bis)


Dit curieuze 'soldatenliedje' werd opgetekend door de dichter/zanger Koos Speenhoff. Het lied was een meezinger geschreven door landweer-sergeant Henri Overduin en werd opgetekend door Koos Speenhoff tijdens zijn tournee langs de gemobiliseerde militairen in 1914. Verder bijzonderheden zijn niet bekend.

Speenhoff werd in het begin van de oorlog door de overheid ingehuurd als rondreizend artiest die langs de kazernes en forten trok en 's avonds voorstellingen gaf. Hij schreef daarover stukjes voor het dagblad de Telegraaf onder de rubriek 'In de forten'. Deze werden gebundeld uitgebracht in een boekje onder de titel: 'In de forten' (Rotterdam - oorlog 1914 - W.L. & J. Brusse Uitgeversmaatschappij). Dit vers is hieruit overgenomen. terug naar Soldatenverzen