terug naar Gedichten


Tegenstelling

Weegt op den nacht een dubbele donkerheid
door zooveel oogen, duister voor altijd?
Gaat in den dag de stilte warende om
van zooveel lippen met doods zegel stom?

Neen luide zijn de dagen met den klank
van zwaar geschut en felle wapens blank
en nachten lichten van de hooge vlam
die laait door 't land en zoekt het offerlam.

Duister en stilte zijn gelijk vermoord,
al breekt de klank in 't oor dat niet meer hoort
al dooft de vonk in 't oog dat niet meer ziet,
al wordt de ziel gebluscht in 't bloed dat vliet.


Uit: Augusta Peaux - Gedichten 
(H.D. Tjeenk Willink & Zoon - Haarlem - 1918)terug naar Gedichten