terug naar Gedichten


Zij die den oorlog willen

Nog ieder voorjaar vloog verloren
     wijd, overal
de kersenbloesem, 't licht bekoren
     van bloesemval

wij zagen 't aan en wachtten 't groeien
     tot vruchten rood
uit kwistige overvloed van bloeien,
     onverschillig voor leven of dood.

Eerst nu uit overvloed van leven
     en uur aan uur
het moordend vonnis wordt geschreven
     in bloed en vuur,

eerst nu de bloesem stuift verloren
     wijd, overal,
ligt droefenis, als niet te voren,
     in bloesemval.

Zij zien het aan, zij wachten zege
     die groeit zoo rood
uit vrucht die rijpt en bloesemregen,
     onverschillig voor leven of dood.


Uit: Augusta Peaux - Gedichten 
(H.D. Tjeenk Willink & Zoon - Haarlem - 1918)terug naar Gedichten