terug naar Gedichten


Op de verbrande hoeven melden de hanen den dag

De hanen melden den dag,
als zij immer deden.
Gisteren woedde de slag,
gisteren heerschte de vrede.....
De hanen melden den dag.

De hanen riepen het licht
over de wereld uit,
toen het doofde in een aangezicht 
donker van aarde en kruit,

De hanen weten niet
hoe rood de morgen is,
dien hun eeuwen oud lied
krijscht door de duisternis.
De hanen melden den dag.

Geen die het hoort 
op de doode hoeve,
zinverloren woord
in wereld droeve
geen die het verstaat.


Uit: Augusta Peaux - Gedichten 
(H.D. Tjeenk Willink & Zoon - Haarlem - 1918)



terug naar Gedichten