terug naar Gedichten


Bajonet op!

Ik weet niet, waar ik sterven zal,
En of zoo'n roemrijk ongeval
Bij 't attaqueeren,
Den frontsoldaat, die moordend heeft
Zich loflijk naar z'n graf geleefd,
Mag intresseeren.


Ik weet niet, waar ik sterven zal,
Of gas-, torpedo-, luchtaanval
Het mij zal leeren,
En of ik, hangend in het draad,
Zal tobben hoe zoo'n houding schaadt
Aan 's konings kleeren.


Ik weet niet, waar ik sterven zal
En of ik straks of bijgeval
Reeds ben vergeten.
En of de bruid, waar ik voor val
Haar rouw confectie koopen zal
Of aangemeten!!


Willem van Iependaal (1891-1970): 
Uit de bundel: Over de leuning en langs de kaai (Querido, 1934)

Van Iependaal, wiens echte naam Willem van der Kulk was, nam als vrijwilliger dienst in het Engelse leger en vocht in de loopgraven van Vlaanderen. Dit kostte hem het Nederlanderschap, dat hij pas in 1954 terugkreeg wegens zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog!


terug naar Gedichten