terug naar Gedichten


Menschenmateriaal

Het is
maar bloed.
Het is
maar been.

Is 't heusch
maar stof?
Is 't stof
alleen?

Men schendt
natuur.
Men schendt
den geest.

Men is
geen mensch.
Men is
geen beest!

Werp maar
den mensch
in 't vuur!
Ga voort!

Maar 't is
w ziel,
die wordt
vermoord!


Agnita Feis, de eerste echtgenote van Theo van Doesburg, wijdde een gehele dichtbundel aan de Eerste Wereldoorlog. Deze bundel werd in 1915 uitgebracht onder de titel: Oorlog. Verzen in Staccato. 
Het bovenstaande gedicht is er n uit deze bundel. 

Literatuur: Nawoord bij 'Soldatenverzen 1915' 
(Uitgeverij Exponent - Bedum - 2000)terug naar Gedichten