terug naar Gedichten


Oorlog

De hemel viel op aarde in stukken
En nergens is een bloem
die ongeschonden leeft.
De aarde stinkt van 't bloed,
dat uit den hemel spat.
De wond is groot
en niet te helen.

De hemel die gaat dood
Het verstand staat stil.
De mensch is weg.
Hij bracht zichzelve om.
De beesten brullen in de straten.
Ze ruiken bloed.
Ze lekken zich de muilen
Ze woelen met hun zwarte snoet
de roode aarde om
en scheppen zich 'n hemel
van kruitdamp en van bloed.Theo van Doesburg - Engagement van deze aard is schaars in het gepubliceerde oeuvre van Van Doesburg.
Een heel duidelijke betrokkenheid van Van Doesburg bij de Eerste Wereldoorlog is, hoewel de titel van de reeks dat wel suggereert, niet in 'Soldatenverzen' terug te vinden. Daarvoor moeten we bij ander werk zijn. Bij proza als 'De oorlog. Het lied van het wilde beest', gepubliceerd in Eenheid, 8 augustus 1914. Of bij het bovenstaande gedicht 'Oorlog', dat alleen in handschrift bestaat.

Literatuur: Nawoord bij 'Soldatenverzen 1915' 
(Uitgeverij Exponent - Bedum - 2000)terug naar Gedichten