naar archief - naar homepageKindsoldaten - Verdoemde jeugd
de verzwegen tragedie van 250.000 kindsoldaten in de loopgraven 

De Britse overheid heeft moedwillig verzwegen dat meer dan een kwart miljoen kindsoldaten meevocht in de Eerste Wereldoorlog, dit is gebleken uit recent onderzoek. De minderjarige soldaten waren allemaal onder de verplicht aanstellingsleeftijd van 18 jaar, waarbij sommigen zelfs maar 14 jaar oud waren. 

Zij werden allemaal naar het front gestuurd en meer dan de helft van hen stierf daar of liep verwondingen op. Een is zelfs geŽxecuteerd vanwege desertie. Er is een geval bekend waarbij de toen zeventien jarige Cecil Withers, (nu 106) voormalig kindsoldaat, zo verlangde om te gaan vechten dat hij zich aanmeldde onder een valse naam zonder dit aan zijn ouders te laten weten. 

Veel jeugdigen, blijkt uit onderzoek, zijn wegens desertie voor het vuurpeloton geŽindigd. Over deze kindsoldaten is een documentaire gemaakt die uitgezonden is op Channel 4. Hoewel tegen het aannemen van minderjarigen in het begin van de oorlog al werd gewaarschuwd, toch bleef de regering het fenomeen van kindsoldaten ontkennen. Richard van Emden, een historicus die zich gespecialiseerd heeft op de Eerste Wereldoorlog heeft het onderzoek verricht dat ten grondslag ligt aan deze documentaire. 

Hij concludeert dat zoín 120.000 kindsoldaten gediend hebben in het Britse leger gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij baseert zich op de archieven van de Oorlogsgravenstichting van het Gemenebest. Die stuurden namelijk naar de families van de omgekomen soldaten een formulier met de vraag naar onder andere de leeftijd van het familielid dat was gestorven. Velen retourneerden deze formulieren. 

Cecil Withers, die onlangs zijn 106e verjaardag vierde, vertelde in de documentaire dat er bij de aanname nooit gevraagd is naar zijn leeftijd. Een van de jongste kindsoldaten was Horace Iles uit Sheffield, die zich aanmeldde op 14 jarige leeftijd en stierf op de eerste dag van de slag aan de Somme. Zijn zuster stuurde hem vlak daarvoor nog een brief om toch maar snel met de waarheid over zijn leeftijd naar buiten te komen, zij kreeg de brief echter ongeopend terug met de woorden Killed in Action. Horace was toen net 16 jaar geworden.

(Bron:
The Times - 14 juni 2004)


  naar archief - naar homepage