naar homepage


Nieuws van het Westelijk Front


Foto naar de originele foto C.2272 met als titel Seeking a comrade's grave (silhouette) (collectie M.P.Wielinga)

Sinds juni 2004 verschijnt het royaal geïllustreerde maandblad: 

Nieuws van het Westelijk Front

De inhoud van dit fraai verzorgde periodiek op A4-formaat bestaat o.a. uit:
- vermelding van actuele gebeurtenissen en nieuws betreffende de Eerste Wereldoorlog
  in de afgelopen
maand (op radio en tv, tentoonstellingen, nieuws van internet)
- artikelen uit kranten en tijdschriften van de laatste die maand
- boekbesprekingen en signalering van nieuwe boeken
- verslagen van reizen naar de voormalige slagvelden
- regelmatig een uitgelicht thema
- de mogelijkheid om zelf artikelen te schrijven of op te sturen
Het aantal pagina’s van het maandblad is afhankelijk van het aanbod op WOI -gebied. 

Wilt U een abonnement op Nieuws van het Westelijk Front?  

Maak dan 40,00 euro over op rekeningnummer  NL18 RABO 03876.41.025
t.n.v. A.R. Magré te Dronten onder vermelding van:
Abonnement NvhWF.
Vergeet hierbij niet uw naam en adres te vermelden!
Het
Nieuws van het Westelijk Front wordt u dan 11 keer per jaar thuisgestuurd.

Wilt u eerst een
kennismakingsnummer ontvangen?
Maak dan 4,00 euro over op het bovengenoemde rekeningnummer
onder vermelding van:
kennismakingsnummer NvhWF

A.R. Magré (hoofdredacteur)
Kruizemunt 49
8252 BT Dronten
tel. 0321 312312
e-mail

  naar homepage