naar levende herinnering


Levende herinnering
De oorlog die nooit ophield 1914 - 1918 

Marius van Leeuwen (fotografie) - Chrisje en Kees Brants (tekst)
- 184 pagina's geheel in full color
- formaat 23 x 31 cm - gebonden - prijs € 34,90
- isbn 90 5994 052 0

Dit boek is rechtstreeks te bestellen bij: Uitgeverij Aprilis - Zaltbommel
 


Herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog liggen, soms letterlijk, voor het oprapen. Overal langs het voormalig westelijke front in Vlaanderen en Noord Frankrijk vindt men monumenten, musea en militaire begraafplaatsen. In het landschap zijn de nog zichtbare littekens van de oorlog: met water gevulde kraters, roestig prikkeldraad in ingestorte loopgraven, wegzakkende, met mos begroeide bunkers en in menig bos nog gevaarlijke blindgangers en onduidelijke stukken oud ijzer. 

Maar er zijn ook keurig gerestaureerde fortificaties, de zandzakken in beton nagemaakt, waar langs uitgezette wandelpaden geïllustreerde, weerbestendige borden informatie verschaffen over de gevechtshandelingen die er plaatsvonden. Elke avond in het Belgische Ieper wordt klokslag acht uur met het blazen van de Last Post de herinnering aan de kwart miljoen Britten die er vielen, levend gehouden. En tientallen, soms honderden mensen, het merendeel van de andere kant van het Kanaal, wonen dat elke avond bij. 

De bezoeker huivert, en herinnert zich de kapotgeschoten loopgraven en de skeletten in uniform die aan het prikkeldraad hingen. Maar wat is herinnering, en wat historie? Sommigen menen dat de een in de ander overgaat als er niemand meer is die zich uit de eerste hand een bepaalde gebeurtenis kan herinneren. Volgens deze omschrijving begint de Eerste Wereldoorlog in ras tempo geschiedenis te worden. Er zijn op de wereld nog geen honderd mannen over die de grote slachting van toen overleefden, en zelfs de jongste veteraan is al over de honderd. 

Ook de vrouwen van toen zijn al dood, evenals de meeste kinderen die oud genoeg waren om bewust weet te hebben van dat tijdperk. Nog een paar jaar, en niemand herinnert zich meer het tot maanlandschap verpulverde boerenland, de modder van Vlaanderen waarin meer dan een kwart van alle doden in 1917 door verdrinking omkwam, de lijkenlucht en de gele zwavelige nevel die het slagveld van Verdun omhulden, het lijden van de frontsoldaten, de wanhoop van de burgerbevolking en het eindeloze zwarte verdriet dat over Europa neerdaalde. Ze zijn geschiedenis geworden.

Toch, met het uitsterven van de generatie die haar meemaakte, zijn de herinneringen aan deze tragedie niet verdwenen. Want herinneren is ook gedenken en herdenken ­ de Engelsen noemen hun dodenherdenking (op 11 november) dan ook Remembrance Day, en ook in het Frans heet een herdenkingsplaats een ‘lieu de mémoire’. De monumenten, de gedichten, de boeken met ooggetuigenverslagen, de met zorg ingerichte begraafplaatsen, de herdenkingsmonumenten van na de oorlog, hadden maar één doel: opdat niet zou worden vergeten. Daardoor werden individuele herinneringen op een bepaalde manier in het collectieve geheugen gegrift en werden ze onlosmakelijk deel van de geschiedenis. En die geschiedenis, telkens opnieuw verteld, rakelt nu de collectieve herinneringen op en blaast ze nieuw leven in, zodat ook wij steeds meer de behoefte hebben om niet alleen niet te vergeten, maar om echt te weten hoe het was. 

Over die behoefte en hoe ze vorm krijgt, gaat dit boek. Op het eerste gezicht lijkt het een fotoboek over wat zoal langs het Westelijk Front te zien is. Zulke tastbare herinneringen vormen ook het uitgangspunt, maar het gaat ons niet alleen om wat er te vinden is, maar ook om wat het vertegenwoordigt. De manier waarop aan en over de Eerste Wereldoorlog gedacht wordt, hoe men zich die gebeurtenis collectief herinnert en vooral wenst te herinneren, is in de loop der jaren sterk veranderd. Meer dan ooit hebben juist de generaties die nooit in levenden lijve de gruwelen van een Europese oorlog beleefden, belangstelling voor wat zich afspeelde op de slagvelden van het westelijk front, nu al weer bijna een eeuw geleden. 


Chrisje en Kees Brants schreven eerder de onalledaagse reisgids naar de Eerste Wereldoorlog, Velden van Weleer, die sedert 1993 al zes drukken beleefde. 
Marius van Leeuwen is fotograaf en grafisch ontwerper. Met de auteurs deelt hij eenzelfde fascinatie voor de Eerste Wereldoorlog.

Levende herinnering - de oorlog die nooit ophield 1914 - 1918
Marius van Leeuwen (fotografie) - Chrisje en Kees Brants (tekst)
- 184 pagina's geheel in full color
- formaat 23 x 31 cm - gebonden - isbn 90 5994 052 0 - prijs € 34,90
Dit boek is rechtstreeks te bestellen bij: Uitgeverij Aprilis - Zaltbommel 


  naar levende herinnering