vorige foto | catalogus | volgende foto
Verdun is het grootste en bekendste voorbeeld van een bewaard slagveld. Je vindt er overigens nauwelijks loopgraven, want de heksenketel die Verdun in 1916 was liet geen loopgravenoorlog toe. In het modderige en verpulverde landschap waren hooguit ondiepe geulen die door het niet-aflatende bombardement in aaneengeregen kraters waren veranderd.