naar homepage

Medische zorg tijdens de Eerste Wereldoorlog 
Artikelen over ziekte, verwonding en hulpverlening, geslachtsziekte en Spaanse Griep bij militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

In een tweetal artikelen behandelt Dr. Leo van Bergen op uitgebreide wijze enige aspecten van de geneeskunde ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In het eerste artikel komen  ziekte, verwonding en hulpverlening aan bod en vervolgens besteedt hij in het tweede artikel uitgebreid aandacht aan geslachtsziekte en Spaanse Griep. 

Duitse en Engelse gewonden keren terug uit de frontlinie (Somme 1916)

Ziekte, Verwonding en Hulpverlening in de Eerste Wereldoorlog

- Verdun
- Verbluten
- Artillerie
- Dood en Verderf 
- Ziekte 
- Verwondingen
- Hulpverlening 

reddingsoperatie.jpg (84197 bytes)
Medische hulp in de frontlijn Een Duitse medische colonne   Hulp aan gewonde bij Ieper 1917

Ziek zonder Loopgraaf: Geslachtsziekte en Spaanse Griep 

- ‘Geslachtsziekte: Altijd Jeuk’
- Hoe kwamen ze aan de vrouwen? 
- Hoe velen leden er aan geslachtsziekte?
- Beleid 
- Short Leg of Short Arm Inspection 
- Waar ontstonden de ziekten?
- Hoe stond men tegenover de bordelen?
- Duits pragmatisme
- Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
- Thuisfront 
- Spaanse Griep 
- Oorsprong 
- Behandeling
- Conclusie

De artikelen 'Ziekte, Verwonding en Hulpverlening in de Eerste Wereldoorlog' en 'Ziek zonder Loopgraaf: Geslachtsziekte en Spaanse Griep' zijn gebaseerd op een tweetal lezingen gehouden in het Vesting Museum te Naarden in 2006, tijdens een bijeenkomst die georganiseerd werd door de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

Over de auteur: Dr. Leo van Bergen (1959) is medisch-historicus aan het VUmc-Amsterdam, afdeling Metamedica. Hij is gespecialiseerd in de relatie tussen oorlog en geneeskunde. Op 6 juni 2009 kreeg hij de Dr. J.A. Verdoornprijs uitgereikt vanwege zijn uitmuntend wetenschappelijk werk op het gebied van oorlog en geneeskunde. Zijn bekende boek over de Eerste Wereldoorlog, Zacht en Eervol. Lijden en sterven in een Grote Oorlog, verscheen in maart 2009 in de Engelse vertaling bij Ashgate Publishing onder de titel
Before my Helpless Sight. Suffering, Dying and Military Medicine on the Western Front.
 

© 2006 - Leo van Bergen. De auteursrechten van bovenstaande artikelen berusten bij de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de auteur: . Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de auteur worden voorgelegd.  

 naar homepageeXTReMe Tracker