naar homepage


     Gastlessen over de Eerste Wereldoorlog


 
Hartmannswillerkopf:  monument ter herinnering aan het 152e Franse regiment infanterie dat in december 1915 de top van deze berg veroverde. (Foto: Pim Benus - Groningen)

In augustus 1914 brak in Europa een oorlog uit die zou leiden tot een wereldwijd conflict. Het was een oorlog die later de Eerste Wereldoorlog zou worden genoemd en die een ongekende mensenslachting tot gevolg zou hebben. 

Officieel was de aanslag op de Oostenrijkse Aartshertog en troonopvolger Franz Ferdinand op 28 juni 1914 de aanleiding tot deze eerste wereldoorlog, al is dit voor veel mensen onderhand een onbekend feit. 

Helaas is het vak Geschiedenis ook op de basisscholen bijna verdwenen. Mede daarom is er zo weinig bekend over de Eerste Wereldoorlog die thans algemeen wordt beschouwd als het begin van de 20ste eeuw en die zou uitmonden in de Tweede Wereldoorlog met alle gevolgen van dien. 

Amateur-historicus Bert van Vondel uit het Groningse Westerlee verzorgt gastlessen op scholen (vanaf groep 8) en het voortgezet onderwijs. Ook houdt hij (laagdrempelige) lezingen voor verenigingen of serviceclubs.

Bert van Vondel heeft hiervoor een levendig en absoluut leerrijk programma ontwikkeld dat bestaat uit een korte inleiding algemene geschiedenis, Europa rond 1870, de Frans-Pruisische oorlog waarbij ook de afzonderlijke Europese landen kort ter sprake komen, de Franse Revanchepolitiek, de Boerenoorlog, de beide Marokkocrises, de Balkanoorlogen en de politieke stoelendans die voorafging aan het fatale schot op 28 juni 1914. 

Voorts worden behandeld de Duitse, Franse, Engelse en Russische oorlogsplannen, de Duitse opmars door Belgiė, de slag bij de rivier de IJzer, de 'Elektrieken Draad', de geļnterneerde militairen, de burgervluchtelingen, de loopgravenoorlog, de soldatenvrede, de gasaanvallen, de torpedering van de 'Lusitania', de Amerikaanse oorlogsdeelname, het 14 puntenplan van Wilson, de wapenstilstand en het verdrag van Versailles. Ook aan de positie van het neutrale Nederland wordt aandacht besteed.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden vraagt Bert van Vondel voor deze gastlessen (ca. 2,5 uur) op scholen een vergoeding van € 30,00 per klas - per school. Voor verenigingen en serviceclubs is een tarief op aanvraag beschikbaar. 

Voor meer informatie over deze gastlessen en lezingen kunt u via e-mail contact opnemen met Bert van Vondel te Westerlee: van.vondel.c.c@tele2.nl

Reacties van kinderen uit groep 8 (12-13 jaar) van Basisschool Sint Vitus te Winschoten naar aanleiding van een les op 10 october 2006:
- Bedankt voor de super leuke, toffe geschiedenis - Lisa
- Leuke geschiedenisles, ik heb er veel van geleerd - Rik
- Bedankt voor de geschiedenisles, nu weet ik dat geschiedenis ook leuk kan
   zijn! - Josje
- Bedankt voor de leuke geschiedenisles. Geschiedenis is blijkbaar toch soms
  wel leuk maar voor de rest vond ik het heel erg interessant, je kan het goed
  vertellen - Frits
- Ik vind geschiedenis nu nog veel interessanter - Bas
- Het was een vet-coole les, bedankt - Casper

Reactie van Basisschool Sint Vitus te Winschoten:
Voorafgaand aan de les heb ik kort met de kinderen besproken wanneer de Eerste Wereldoorlog afspeelde en wat ons geschiedenisboek vertelt over deze oorlog.

Tijdens de gastles was het opvallend, dat de kinderen enorm geboeid raakten door het verhaal. Ook de kinderen die normaal gesproken meedoen met geschiedenis omdat het moet, vonden het verhaal van Bert erg interessant. Reden hiervoor zijn volgens mij: het onderwerp is zo divers en zo groot dat er voor iedereen iets interessants bij zit; de manier van vertellen van Bert is ontzettend boeiend. Hij weet het verhaal zo te brengen, dat je als luisteraar het gevoel krijgt er zelf bij te zijn geweest. Het (plaat) materiaal dat Bert meegenomen heeft is authentiek en indrukwekkend.

Op dit moment hebben de kinderen de opdracht een werkstuk te maken over een geschiedenisonderwerp. Ik merk, dat ze een diepgaand onderwerp kiezen en dat ze het ook leuk vinden om iets met geschiedenis te doen. De gastles over de eerste wereldoorlog heeft hier zeker aan bijgedragen.

Bij ons op school geven we eigenlijk geen cijfers, maar als beoordeling zou ik een zeer goed geven wat het cijfer 9 geeft.

Christy Tenback, leerkracht groep 8,
Basisschool Sint Vitus - Winschoten (2004)

naar homepage