naar homepage


Economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog

door René Litan

De begrippen ‘oorlog’ en ‘economie’ zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer echter de Eerste Wereldoorlog ter sprake komt, wordt het thema ‘oorlog’ in vele facetten belicht maar het thema ‘economie’ komt daarentegen meestal slechts zijdelings aan de orde.

In dit artikel wordt een aantal economische aspecten behandeld die overeenkomsten en verschillen tussen de belangrijkste oorlogvoerende landen aangeven. Vooral het begrip ‘economische macht’ en de veranderingen in de economie van de oorlogvoerende landen worden hierbij belicht.
 
Franse vrouwen dragen gasmaskers tijdens de produktie van granaten

Verbazingwekkend lijkt hierbij soms de naïviteit waarmee leiders van vóór de Eerste Wereldoorlog uiterst belangrijke besluiten met vaak onoverzienbare consequenties durfden te nemen.

Maar het is gemakkelijk om met de kennis van vandaag over verloop en vervolg van de Eerste Wereldoorlog een oordeel te geven. Daarom is vergelijking van hetgeen verschillende auteurs over specifieke zaken hebben geschreven nodig, om objectief te kunnen oordelen. Het fascinerende onderwerp 'Economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog' verdiend daarom verdere verdieping.

Klik hier voor het artikel:  Economische aspecten van de Eerste Wereldoorlog

 


© 2009 - René Litan. De auteursrechten van bovenstaand artikel berusten bij de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de auteur. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de auteur worden voorgelegd.

naar homepage


eXTReMe Tracker