naar homepage


Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog
De meest bijzondere buitenlandse literatuur over de Eerste Wereldoorlog nu (eindelijk) in de Nederlandse vertaling

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog verschenen in het buitenland honderden zeer  indrukwekkende boeken over deze oorlog. Helaas is deze rijkdom weinig toegankelijk voor de Nederlandse liefhebber. De meeste van deze boeken werden   namelijk nog niet in het Nederlands vertaald of zijn slechts in een oude vertaling, antiquarisch te verkrijgen. Uitgeverij Dulce et Decorum gaat in de komende jaren de meest bijzondere van deze boeken in het Nederlands vertalen en uitgeven onder de naam Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog.  

 
Speciale aanbieding: van 24 oktober t/m 24 januari zijn de eerste drie delen
van
de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog te koop met 50% korting.
Een schitterend cadeau voor Sinterklaas of Kerst!!!

               

Klik hier voor meer informatie

De volgende delen uit de Bibliotheek zijn reeds verschenen:Deel 8 - Harry Oltheten - Dauw
Erger dan een vijandelijke kogel of handgranaat, ja bijna nog gruwelijker dan het verstikkende goor-gele gas dat de longen verschroeide, waren de eigen kogels die insloegen in het lichaam van de mannen die wegens vermeende lafheid of andere vergrijpen tijdens de Eerste Wereldoorlog in de ochtendstond werden geëxecuteerd.

Soms waren deze ongelukkigen inderdaad schuldig, maar veel vaker waren ze het slachtoffer van bizarre omstandigheden waaraan ze niets konden doen. Ze stierven geblinddoekt, ver van huis, als afschrikwekkend voorbeeld. ‘Shot at dawn’ kreeg hun familie te horen, die de schande verder mocht dragen.

In Dauw zien we hoe zo’n gebeurtenis zich in het verdere leven kerft van enkele direct betrokkenen. Het is een verhaal van schuld en boete, liefde en vriendschap. En het is een verhaal over de dood die aan het front nooit ver is.

Zelden zijn de dilemma’s waarvoor de frontsoldaat zich geplaatst ziet scherper verbeeld dan hier. Dat moed en lafheid woorden zijn waarvan de lading soms bijna identiek is, wordt in dit boek pijnlijk duidelijk. (
Lees meer...)
Dulce et Decorum - ISBN 9789089601230 - ingenaaid - 214 blz.  - prijs: € 19,90
Bestellen of bekijken? Klik hier: Dauw

  

Deel 7 - E.E.Cummings - De Enorme Zaal (‘The Enormous Room’)
Edward Estlin Cummings (1894-1962) was een veelzijdig en controversieel kunstenaar. Hij zou zich ontwikkelen tot een van de meest vooraanstaande Amerikaanse dichters van de twintigste eeuw. Naast vele dichtbundels schreef hij o.a. de bijzondere roman De Enorme Zaal, die nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald.

Wiliam Slater Brown was een onafhankelijke geest en het lag voor de hand dat de even eigenzinnige Edward Estlin Cummings een geestverwant in hem zag. De twee Amerikaanse vrijwilligers van de Norton–Harjes ambulance eenheid maakten in 1917 kennis aan boord van een passagiersschip dat hen naar het Franse front moest brengen.

De brieven die Brown van daaruit naar huis schreef waren voor de censuur zo aanstootgevend dat hij werd geïnterneerd. Cummings, solidair met zijn boezemvriend, volgde hem. Hun gevangenis, La Ferté-Macé lag in Zuid-Normandië en was speciaal bestemd voor ongewenste buitenlanders. Het was een smeltkroes waar een schitterende verzameling randfiguren onder erbarmelijke omstandigheden moest leven.

Cummings voelde zich daar als een vis in het water. De maanden die hij in ‘de enorme zaal’, een kapelachtige ruimte waarin hij met zo’n veertig medegevangenen verbleef, doorbracht zou hij later beschouwen als de mooiste van zijn leven. Onkwetsbaar voor ontberingen maakte hij voortdurend notities die vier jaar na zijn vrijlating uitmondden in een monumentale roman. Zoals bij zovele meesterwerken moest het publiek er even aan wennen, maar zeker na de Engelse uitgave in 1928 begon het boek een zegetocht die tot de dag van vandaag voortduurt.

De Enorme Zaal is een van de opmerkelijkste boeken uit de wereldliteratuur over een man die zich niet laat knechten door vaak beroerde gevangenisomstandigheden en de geestkracht heeft daar ver boven uit te stijgen. De Enorme Zaal heeft alles met de oorlog te maken maar is geen oorlogsroman in de klassieke zin van het woord. Het is veeleer een psychologisch panorama dat ons veel zo niet alles leert over ‘la condition humaime’.

  
Een goed boek, een ongebruikelijk boek, een opwindend boek – Robert Graves

Vertaald, van noten, aantekeningen en een nawoord voorzien door Harry Oltheten
Met 58 tekeningen van E.E.Cummings – 336 pag. – ISBN: 9789089600004 – prijs € 22,50
Bestellen of bekijken? Klik hier: De Enorme Zaal

  

Deel 6 -
Jennifer Johnston - Witte zwanen, zwarte zwanen
Witte zwanen, zwarte zwanen gaat over de vriendschap tussen Alec Moore, zoon van een Ierse grootgrondbezitter, en Jerry Crowe, een ruwe dorpsjongen. Beiden nemen, zij het om verschillende redenen, dienst in het leger. Alec wordt natuurlijk officier en Jerry soldaat, maar ook nu weten ze ondanks het feit dat het niet getolereerd wordt, hun vriendschap inhoud te geven.  Als Jerry zonder toestemming op pad gaat om zijn vader op het slagveld te zoeken, wordt hij gevangen genomen en veroordeeld tot het vuurpeloton. Wat dan volgt tart elke verbeelding. De twee vrienden komen voor een situatie te staan die de oorlogs-omstandigheden in gruwelijkheid verre overtreft. Witte zwanen, zwarte zwanen is een weergaloos verhaal dat iedereen moet lezen. (Lees meer...)
Bestellen of bekijken? Klik hier: Witte zwanen, zwarte zwanen

  

Deel 5 -
Francis Brett Young - Mars op Tanga  
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in de binnenlanden van Afrika oorlog gevoerd tussen Duitsers en Engelsen. Daar slaagde Paul von Lettow-Vorbeck, de commandant van het Duitse koloniale leger, er met zijn kleine ‘guerrillaleger’ in uit handen van de Engelsen te blijven. Het waren niet de kogels die de meeste slachtoffers maakten, maar de muskieten, de tseetseevliegen, de verzengende hitte, het ondoordringbare struikgewas vol doornstruiken, de honger, de dorst en de dodelijke uitputting. Francis Brett Young was legerarts en maakte deel uit van het Rhodesian Regiment dat in 1916 tijdens de achtervolging van de Duitsers optrok van Taveta naar Tanga. Hij weet de omstandigheden zo beeldend te beschrijven dat het de lezer bij de keel grijpt en niet meer loslaat. (Lees meer...)
Bestellen of bekijken? Klik hier: De Mars op Tanga
 
  

Deel 4 -
Thomas Boyd - Door het koren
Over zijn belevenissen aan het front schreef Boyd in 1923 de indrukwekkende roman Door het koren. Hij deed er zes weken over, spuugde de woorden er als het ware uit. Zo leverde hij een rauw relaas dat tot op de dag van vandaag imponeert. Door het koren geldt als een klassieker in de fictie over de Eerste Wereldoorlog. Het vormt een ‘Werdegang’ die uitmondt in desillusie en is als zodanig exemplarisch. De laatste zin luidt niet voor niets ‘The soul of Hicks [Boyds alter ego] was numb.’ De oorlog heeft voor de zoveelste keer zijn tol geëist. (Lees meer...)
Bestellen of bekijken? Klik hier: Door het koren

Deel 3 - Paul Alverdes - Het Fluitersvertrek
Het Fluitersvertrek is een vertaling van Die Pfeiferstube, een ontroerende novelle over de ultieme kameraadschap tussen drie Duitse soldaten en een Engelse krijgsgevangene. Ze worden alle vier behandeld aan een kogelwond aan de keel die de luchtpijp afsluit. Zij kunnen slechts ademen door een zilveren buisje dat in de keel is geplaatst waardoor een fluitend geluid wordt veroorzaakt. Hun lijden slecht barrières en geeft ruimte aan vriendschap die met grote tederheid, charme en humor wordt beschreven. Een meesterwerk! (
Lees meer...)
Bestellen of bekijken? Klik hier: Het Fluitersvertrek

Deel 2 - Dalton Trumbo - Stiltewoorden
In het begin van de jaren dertig las Trumbo een bericht in de krant over een bezoek van de Prins van Wales aan een veteranenhospitaal in Canada. Journalisten beschreven hoe de prins huilend uit een afgesloten kamer was gekomen. Hier lag een soldaat lag die niet alleen al zijn ledematen had verloren, maar ook al zijn zintuigen, op de tastzin na. Hier ontleende Trumbo het idee aan om een verhaal te schrijven over het meest extreme oorlogsslachtoffer, een romp en een hoofd, iemand die alleen nog maar vegeteert, een overtuigender aanklacht tegen de oorlog kon hij zich niet indenken. Stiltewoorden is een nieuwe vertaling van Johnny got his gun, een van de meest indrukwekkende anti-oorlogromans ooit geschreven. (
Lees meer...)
Bestellen of bekijken? Klik hier: Stiltewoorden


Deel 1 - William March - Compagnie K
Compagnie K van William March is niet voor niets gekozen als het eerste deel van de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog. Het is zeer indringend geschreven en geeft een ontluisterend beeld van een oorlog waarvan wij slechts kunnen bevroeden hoe erg hij is geweest. Compagnie K is het verhaal van de gewone soldaat, een verhaal dat onder de huid van de lezer kruipt en hem niet meer met rust laat. (Lees meer...)
Bestellen of bekijken? Klik hier: Compagnie K


Naast de handelsuitgave in paperbackuitvoering verschijnt tevens een luxe
hardbackuitgave in een genummerde oplage van 50 exemplaren. Deze kunnen uitsluitend rechtstreeks besteld worden bij de uitgever: info@dulce-et-decorum.nl


 Over de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog
Na de Eerste Wereldoorlog hebben duizenden mannen die gevochten hebben in de oorlog hun ervaringen in een of andere vorm te boek gesteld. Ook na 1918 bleef deze oorlog een onuitputtelijke inspiratiebron voor vele schrijvers. Het resultaat was een ware schatkamer vol indrukwekkende romans, verhalen- en gedichtenbundels, dagboeken en memoires.

Helaas is deze rijkdom weinig toegankelijk voor de Nederlandse liefhebber omdat de meeste van deze boeken nog niet in het Nederlands vertaald zijn of slechts in een oude vertaling, antiquarisch te verkrijgen zijn.

Uitgeverij Dulce et Decorum gaat uit deze schatkamer zestig tot tachtig van de
meest bijzondere boeken in het Nederlands vertalen en uitbrengen onder de naam
Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog.

De volgende boeken staan op de nominatie om vertaald en uitgegeven te worden:
Frank Richards - Old Soldiers Never Die
Henry Williamson - A Patriot’s Progress
Stratis Myrivilis - Life in the Tomb
Rudyard Kipling - Debits and Credits
Liviu Rebreanu - Forest of the hanged

En nog vele andere titels zullen verschijnen

Lezers die de
Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog serieus gaan volgen,
zullen in 2018 (bij de 100-jarige herdenking van het einde van de Grote Oorlog) over een unieke verzameling boeken beschikken, die de realiteit van de Eerste Wereldoorlog heel dichtbij, soms zelfs ángstig dichtbij, zal brengen.
 
  You can’t get at the truth by history;
you can only get it through novels.
Gerald Brennan
(Engelse auteur die zelf vocht in de Eerste Wereldoorlog
en met de Miltary Cross medaille werd onderscheiden)

 

 Over uitgeverij Dulce et Decorum
De naam van de uitgeverij 'Dulce et Decorum', is ontleend aan het beroemde gedicht '
Dulce et decorum est' van de Engelse oorlogsdichter Wilfred Owen. Dat gedicht eindigt met de strofe:
 
  Mijn vriend, nooit meer verkocht u, trots en manifest,
Aan jongens die dorsten naar wat vergeefse glorie
Uw Oude Leugen: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
(vertaling uit NiemandsLand van Tom Lanoye)

Miljoenen jonge mannen zijn de Eerste Wereldoorlog ingetrokken om ‘zacht en eervol voor het vaderland’ te sterven. De boeken uit de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ontkrachten deze leugen op verpletterende en ontnuchterende wijze.
Dalton Trumbo (auteur van 'Johnny got his gun') schreef eens dat wij ontmenselijkt worden door de cijfers over deze gruwelijke oorlog: ruim negen miljoen doden en tientallen miljoenen gewonden, verminkten en geamputeerden.
De delen uit de
Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog zullen de vaak rauwe werkelijkheid laten zien die achter deze niet te bevatten cijfers verborgen ligt.

Bestellingen De boeken uit de Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog zijn te bestellen bij bol.com via de bestellink die vermeld wordt bij de titel van het desbetreffende boek. Ze zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij de boekhandel.

Voor informatie over
Uitgeverij Dulce et Decorum e-mail met Fons Oltheten

 


 


De Eerste Wereldoorlog in literatuur
Interview in de Stentor / Zutphens Dagblad - 25 december 2007
door Herman van Amelsfoort

DEVENTER - Binnen tien jaar 60 literaire boeken uitgeven die samen een goed beeld geven van de Eerste Wereldoorlog. Dat is het ambitieuze doel van Fons Oltheten. "Ze moeten niet alleen over de oorlog gaan maar ook literair mooi zijn."

'Johnny got his gun' is een van de eerste boeken die Oltheten in vertaling uitbrengt. De roman van Dalton Trumbo gaat over een zwaargewonde soldaat die wakker wordt in het ziekenhuis en tot zijn verbijstering ontdekt dat hij niet méér is dan een romp en een hoofd. Zijn hoofd kan alleen nog maar denken want hij heeft geen mond meer, geen oren en geen neus. "Adembenemend en angstaanjagend", zegt Oltheten.

De 52-jarige Oltheten heeft na 23 jaar zijn werk als leraar Nederlands opgezegd om zich helemaal te storten op zijn uitgeverij 'Dulce et Decorum'. "Dat is latijn voor 'zacht en eervol'. Met die leugen werden soldaten naar het front gestuurd. Ze waren kanonnenvlees, daar was niets eervols aan."

Zijn werkkamer verraadt de passie van Oltheten: honderden boeken over de oorlog staan er langs de wanden. En dat is nog maar een fractie van wat er allemaal is gepubliceerd over dit onderwerp. Op een plank staat een verroeste huls van een granaat die in '14 -'18 was gevuld met gifgas. "Die oorlog intrigeert me. Hij was afschuwelijk. De omstandigheden waren verschrikkelijk, er werd op een nieuwe manier oorlog gevoerd."

De neerlandicus is geen geschiedkundige. "Ik noem me geen kenner van de Eerste Wereldoorlog. Je moet me niet vragen over details. Veel mensen hebben feitelijke interesse en weten alles over een bepaalde slag. Zo ben ik niet. Bij mij is het literaire interesse."

Omdat de oorlog grotendeels aan het neutrale Nederland voorbijging, zijn er voornamelijk Engels-, Frans- en Duitstalige boeken over verschenen. Ze belichten elk denkbaar aspect van de Eerste Wereldoorlog, van de aanloop tot het einde en alle verschrikkingen daartussen.

Wie denkt dat een uitgeverij die zich specialiseert in literaire boeken over de Eerste Wereldoorlog snel klaar is, heeft het mis. Er zijn duizenden titels. "Er is zoveel prachtige literatuur beschikbaar in het buitenland, maar hier niet. Ik wil uiteindelijk op 11 november 2018, honderd jaar na de oorlog, een bibliotheek hebben uitgegeven die de hele oorlog dekt met romans, verhalen, dagboeken, memoires en ga zo maar door. Ik zoek specifiek naar bepaalde boeken. Ze moeten een aspect van de oorlog belichten, ze moeten opvallend of bijzonder zijn en samen een coherent beeld geven.''


  naar homepage


eXTReMe Tracker