naar homepage


Duitse predikanten over de Eerste Wereld-oorlog: “Dit is de heilige zaak van God”

door ds Matthijs Schuurman

‘De Geest van God is op ons Duitsers uitgestort.’
‘Dit is een stuk Bijbelse geschiedenis.’
‘Wij maken de geweldige Geest van de liefde mee, net zoals de eerste christenen op het Pinksterfeest.’

Deze woorden schalden na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 van de Duitse kansels. De miljoenen burgers en militairen die slachtoffer werden van deze bloedige oorlog ten spijt, de predikanten dankten God.

Uitbreken Eerste Wereldoorlog bijzondere openbaring Gods
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is een bijzondere openbaring Gods. Althans, als je de Duitse predikanten uit die tijd moet geloven. Vier jaar lang blijven zij de oorlog zien als een nieuw Pinksterfeest.

Otto Dibelius, later een van de belangrijkste protestantse leiders, zei destijds in een preek: ‘Nooit zal God op zo’n indrukwekkende manier tot ons spreken als in deze maanden. Nooit zal Zijn genade en Zijn eis zo dichtbij komen als nu. Ook al staat Zijn vaderhart altijd voor u open, nooit zullen Gods engelen u meer op adelaarsvleugels dragen dan in deze tijd. Vindt u nu geen moed tot volledige overgave aan uw God, dan ontneemt u zichzelf de hoop dat u dit ooit nog zult vinden.’

Duitsland is sterk verdeeld
In de aanloop naar de oorlog heeft de kerk veel aan invloed moeten inboeten. Rond 1914 doet de moderniteit zijn intrede en een groot deel van de elite zegt de kerkbanken vaarwel.

Tegelijkertijd raakt de kerk ook de arbeiders kwijt aan de socialisten en communisten. Theologen zijn somber en worstelen met de vraag hoe het christelijk geloof weer aansluiting kan vinden.

Duitsland is sterk verdeeld. Het land, in 1866 ontstaan uit een (gedwongen) samenvoeging van vorstendommen, is geen eenheid. Ook op godsdienstig gebied zijn er verschillen: het noorden is grotendeels protestants (luthers of gereformeerd), het zuiden katholiek.

De hand van God
Dan breekt in 1914 de oorlog uit. Mensen zijn bang en vinden de gang naar de kerk terug. Deze stromen weer vol. Beduusd door zoveel aandacht raken de predikanten enthousiast. Al snel zien zij de oorlog als een teken van God, een nieuw Pinksterfeest. God stort Zijn Heilige Geest uit. Het sterk verdeelde Duitsland krijgt van God de mogelijkheid om één te worden, zo prediken zij.
 
Duitse scherpschutters wachtend op een slachtoffer

Een land dat weinig meer om de kerk gaf, krijgt de gelegenheid terug te keren tot God. Een laatste kans voor het Duitse volk. Dit geloof leeft in alle kerkelijke geledingen. Het verschil tussen kerken en stromingen valt plots weg. Vrijzinnige en piëtistische predikanten, luthersen en gereformeerden, allen worden aangestoken door deze geest.

Dolkstootlegende
Vier jaar lang blijven de predikanten hier aan vast houden. Ook wanneer de gemoederen ten aanzien van de oorlog tot bedaren zijn gekomen, preken zij vanuit deze geest. Ze zien het als hun taak om het enthousiasme van de mensen weer aan te wakkeren en het volk moed in te spreken.

Als de oorlog voorbij is, verliest het volk de Heilige Geest weer, vrezen ze.  Het is daarom een bittere pil als de nederlaag voor Duitsland in zicht komt. Toch komen de geestelijk leiders niet uit bij God, maar gaan ze op zoek naar zondebokken. Want de heilige zaak, de zaak van God, is verraden!

De nederlaag heeft geen militaire oorzaak, maar een godsdienstige. De vijand die de nekslag gaf, was niet het Franse of Engelse leger, maar het gebrek aan geloof en de ontrouw van het Duitse volk aan Gods zaak. Daardoor werden ze vatbaar voor verderfelijke democratische en socialistische invloeden en moest de oorlog wel verloren worden.

Veldpreek op het kerkhof van Chaillon

Na de Eerste Wereldoorlog raakt de dolkstootlegende in zwang: het leger maakt het volk wijs dat de oorlog niet op het slagveld is verloren, maar dat de Duitse zaak van binnenuit is verraden, door volksgenoten. De linkse regering van democraten en socialisten die enkele dagen voor het einde van de oorlog aan de macht kwamen, hebben het Duitse leger in de rug aangevallen door zich over te geven.

Deze dolkstootlegende wordt opgepikt door predikanten, die daardoor bevestigd worden in hun opvatting dat er een direct verband is tussen de nederlaag en de ontrouw van het Duitse volk aan Gods zaak. De legende treedt voor het eerst op in een preek van de Berlijnse predikant Bruno Doehring.

Wat ging er mis?
De Duitse kerken staan in 1914 weinig kritisch ten opzichte van het nationalisme. Al voor 1914 is het geloof sterk verweven met het nationalisme. Geloofshelden zijn de grote figuren uit de Duitse geschiedenis, zoals Luther (de reformator) en Bismarck (degene die Duitsland verenigde).

De Duitse geschiedenis wordt gezien als door God geleid: de Duitse vijanden zijn Gods vijanden, Fransen en Engelsen zijn moreel verderfelijk. Door hen te verslaan, voltooit men Gods geschiedenis.

Transport van Duitse zwaargewonden

Terecht geloofde men in die tijd dat God de geschiedenis leidt. De fout die de Duitsers echter maakten, is dat ze God voor hun eigen karretje spanden. Men zag de nederlaag niet als een ingrijpen van God, maar als het afdwalen van het Duitse volk.

Een denkfout die al in de Bijbel wordt aangewezen: ‘Je denkt dat je zelf het oordeel van God ontloopt. Het oordeel van God zal jouw vijanden treffen.’ Volgens de Bijbel zijn het valse profeten die deze woorden spreken.

In 1932, toen Hitler aan de macht kwam, zouden veel christenen weer diezelfde fout maken. Toen was het Hitler die werd gezien als de leider, door God gezonden om het Duitse volk te redden.

Ds Matthijs Schuurman is
predikant in Ilpendam en Watergang.


Bovenstaand artikel is gebaseerd op: Wilhelm Pressel, Die Kriegspredigt 1914-1918 in der evangelischen Kirche Deutschlands. Arbeiten zur Pastoraltheologie, Band 5 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967.

© 2008 - Matthijs Schuurman. De auteursrechten van bovenstaand artikel berusten bij de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de auteur. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de auteur worden voorgelegd. Het artikel verscheen eerder in: Reveil – onafhankelijk christelijk maandblad - november 2008.


naar homepage


eXTReMe Tracker