naar pagina


Aanvullingen en verbeteringen bij 'Churchill in de loopgraven'

door Jan Schulenberg


Quote: "op 17 mei 1915 door premier Asquith werd gedwongen zijn ontslag als First Lord of the Admiralty in te dienen in verband met zijn leidende rol in het Dardanellen debacle.":
- De aanleiding voor de vorming van een Nationale Regering was de val van de Liberale Regering over zowel het tekort aan kanongranaten in Frankrijk, de "Shell Crisis", als de mislukking van de landingen op de Dardanellen.
- Bij de formering van de Nationale Regering wilden de Conservatieven niet dat Churchill (oud-partijgenoot) de 'Admiralty'-post behield, die wilden zij voor henzelf in de persoon van Balfour.
- Van een "debacle" in de Dardanellen was op 17 mei 1915 nog niet helemaal sprake, ofschoon de landingen in april 1915 niet zo geslaagd waren als men had gehoopt, echter dit was veeleer een militaire dan een marine-aangelegenheid.
- Churchill had als Minister van Marine slechts deels een leidende rol; vooral Lord Kitchener, Minister van Oorlog, kan als eindverantwoordelijke een mislukking (van de landingen in april en de landingen in augustus, tot aan de evacuatie in december 1915 / januari 1916) worden aangewreven in termen van 'too little, too late'. Het rapport van de Dardanelles Commission (soort parlementaire enquete) eind 1916 bevestigt de goede diensten van Churchill t.a.v. Gallipoli , echter men valt de nationale held Kitchener niet af omdat deze in juni daarvoor op een diplomatieke missie naar Rusland juist was verdronken (men probeerde hem van Kabinetszittingen te weren).

Feitelijkheden:
- "Béte noir van de conservatieven" Churchill was ten tijde geen Conservatief maar een Liberaal. In 1904 stak hij "the floor" over, en werd van Conservatief een Liberaal. In 1922 verloor hij zijn Liberale zetel, werd in 1924 als Onafhankelijke gekozen, werd benoemd tot Minister van Financien, en sloot zich in 1925 weer formeel aan bij de Conservatieven.
- Hij bleef na 17 mei 1915 lid van de Regering op de sinecure van Kanselier van het Hertogdom Lacaster (Chancellor of the Duchy of Lancaster) en lid van het Oorlogskabinet, totdat hij op 15 november 1915 zijn ontslag aanbood, en naar Frankrijk overstak.
- Churchull diende in Ploegsteert in de rang van Luitenant-Kolonel (dat scheelt toch drie rangen met die van Eerste Luitenant). Hij zwaaide inderdaad in 1900 af, maar was Reservist vanaf 1902 als Kapitein van de Queen's Own Oxfordshire Hussars, en werd in 1905 bevorderd tot Majoor en commandant van Henley Squadron of the Queen's Own Oxfordshire Hussars.

Quote: "De legerleiding wil niet verder gaan dan Churchill de functie van bataljonscommandant aan te bieden in de rang van eerste luitenant."
- Niet zozeer de legerleiding als wel de politieke leiding in Londen (m.n. Asquith) meende dat het geen goed signaal zou zijn als Winston zo snel tot Generaal zou worden bevorderd. Men was bang voor de publieke opinie, gevoed door een zeer actieve pers.
- Hij was ten tijde reeds Majoor en werd bij aanstelling als Bataljonscommandant bevorderd tot Luitenant-Kolonel.
- De legerleiding herkende zijn kwaliteiten als commandant al zeer snel, en wilde hem wel een Brigade geven, ware het dat deze zo snel niet voorhanden was. Zijn actieve dienst duurde maar een 4-tal maanden en in mei 1916 keerde hij reeds weer terug naar Londen om zijn parlementaire taken weer op te pakken.

E.e.a. is ook te vinden in dezelfde biografie waaraan door de tekst wordt gerefereerd.

© 2012 -  Jan Schulenberg. De auteursrechten van bovenstaand artikel berusten bij de auteur. Voor gehele of gedeeltelijke overname is dan ook uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de auteur. Ook vragen en opmerkingen kunnen via dit emailadres aan de auteur worden voorgelegd.

naar pagina