terug naar Soldatenverzen


Herdenkingslied Mobilisatie 1914-1939

Mobilisatiekruisendragers,
Wij vereenigd met elkaar,
Denken thans aan l Augustus
Van vr vijf-en-twintig jaar.
De alarmklok had geklonken;
Onze dierb're Koningin
Gaf bevel tot mobilisatie,
Noodig ter verdediging.
Moedig hebben vele mannen
Aan de grens op post gestaan,
Hebben Vloot en Leger samen
Trouw en goed hun werk gedaan.
Vastberaden stond de Weermacht
Achter Hare Majesteit,
Nederland n met Oranje
Handhaafde de neutraliteit.
Na vier jaren vol van spanning
Brak de vredestijd weer aan,
Holland was zichzelf gebleven,
Ieder had zijn plicht gedaan.
Laat ook nu en in de toekomst
Lid en Mobilisatie-Bond
Immer fier en krachtig strijden
Voor 't behoud van Volk en grond.
Mocht het ooit tot daden komen,
Dan doen alle leden mee
Voor ons Volk, ons Land, de Driekleur
En voor ons 'Je Maintiendrai'.

Jac. Bos


Uit: Herinneringsboek 1914-1918 - Uitgegeven in 1939 door de Nationale Bond 'Het Mobilisatiekruis' bij gelegenheid van het feit dat op zaterdag 1 augustus 25 jaar eerder de Nederlandse Weermacht werd gemobiliseerd.

Of deze tekst gezongen moest worden op de oorspronkelijke muziek van Mobilisatielied is niet bekend.


terug naar Soldatenverzen