terug naar Soldatenverzen


Luitenant Jandome

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Als hij langs de troepen gaat
Zeggen ze, al kijkt-ie kwaad;
't Is een kranige soldaat,
Luitenant Jandome.

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Voor 't front is-t-ie de baas,
Brult-ie halve papoea's,
Thuis is-t-ie de brave baas
Luitenant Jandome. 

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Graag lust-ie wat droogs of nats,
Als het moet dan eet ie rats,
Met vooraf een glaasje cats,
Luitenant Jandome.

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Op het hofbal pakt-ie an,
Zegt-ie als die niet mee kan:
'Barones ik zweet er van.'
Luitenant Jandome.

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Aan 'n landweerman die vrijt,
Zegt-ie: 'Smeer 'm, het is je tijd.'
Daarna zoent-ie zelf de meid.
Luitenant Jandome.

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Als-t-ie 'n mooie vrouw ziet gaan,
Kijkt-ie haar met snelvuur aan,
Gaat z'n snor de lucht in staan.
Luitenant Jandome.

Luitenant Jandome is 'n hoge ome,
Als-t-ie vloekt dan is-t-ie rood,
Als-t-ie sterft dan is-t-ie dood,
Dan wordt-ie in de grond gepoot.
Luitenant Jandome.


Uit: De beste gedichten van J.S. Speenhoff
Verzameld en ingeleid door J.Greshoff - 1918

In de 60-jaren werd dit boekje nog steeds herdrukt in de Kramer Pocket Reeks no 36 met een aangepast voorwoord van J. Greshoff


terug naar Soldatenverzen