terug naar Soldatenverzen


Gevloekt zij de oorlog
                           of
De strijd tusschen Duitschland en Belgiė.

Een felle strijd is weer bereid,
Tusschen Europeesche staten,
In ieder land vindt het een schand,
Oorlog ja zal men steeds haten.
Volkeren gaan elkaar vermoorden,
Onschuldig bloed roept in accoorden:

Refrein: Waarom is er geen vrede,
Moet er steeds oorlog zijn.
Daar wordt zooveel geleden
Op het slagveld ziet men bitter lījn.
Vaders van huisgezinnen
Trekken ten strijde heen.
Vrouwen en kinderen treuren thuis. 
O oorlog, o schrikwekkend kruis.

DE SLAG BIJ LUIK.

Een wreede slag ziet men bij dag,
Bij honderden ziet men ze vallen,
Hun brekend oog gericht omhoog,
Hoort hoe de kanonnen knallen.
En ver van huis, van maagd en vriend,
Van vader, moeder, vrouw en kind.

Refrein:.....

SLACHTOFFERS VAN DEN OORLOG.

Geen mannen meer, wat een oneer.
Ziet gij die jeugdige knapen,
Van moeders haard wreed weggeschaard
Hanteeren het bloedige wapen
Hun jeugdig bloed ziet men thans vloeien,
Uit breede wond den grond besproeien.

Refrein:.....

DE TRANEN VAN DE OUDERS DER SLACHTOFFERS.

Daar in de schuur, bij 't knappend vuur,
Zitten twee grijsaards te droomen,
Hun eenigst kind, door hen bemind,
Moest onder de wapens komen.
Op zekeren dag hun leed was groot,
Hun eenigst kind, hun zoon was dood.

Refrein:.....

DE BELOONING VAN DEN MOED DER SOLDAAT.

Ziet gij dien man zoo goed hij kan,
Strompelend gaan op twee krukken,
Hij was een held op het slagveld,
Schoot men zijn beenen aan stukken.
En voor zijn moed prijkt op zijn borst
Het 'Moed, Beleid' voor Land en Vorst.

Refrein:.....


Dit 'soldatenliedje' werd opgetekend door de dichter/zanger Koos Speenhoff. Het werd meerstemmig gezongen door de meiden ('sterk, veerkrachtig en trots) die in de kazernes aan het werk waren. Verder bijzonderheden zijn mij helaas niet bekend.

Speenhoff werd in het begin van de oorlog door de overheid ingehuurd als rondreizend artiest die langs de kazernes en forten trok en 's avonds voorstellingen gaf. Hij schreef daarover stukjes voor het dagblad de Telegraaf onder de rubriek 'In de forten'. Deze werden gebundeld uitgebracht in een boekje onder de titel: 'In de forten' (Rotterdam - oorlog 1914 - W.L. & J. Brusse Uitgeversmaatschappij. Dit vers is hieruit overgenomen.terug naar Soldatenverzen