terug naar Soldatenverzen


Geen overpad

Tekst: Mr. H.W. van der Meij en Hofland - 
Muziek: Hendr. C. van Oort

Wanneer ze nou vragen: kom laat me d’r door,
We wouwen hier even passeren? ......
Dan zeggen we hullie: geen malligheid, hoor!
Dat hoef je hier niet te probeeren.
Wij geven hier geen overpad,
Bij jullie zijn er wegen zat,
Wij zijn neutraal en houên van vree,
Wij blijven neutraal en vechten niet mee!

En als ze dan dreigen: we moeten er door,
Je kunt ons toch immers niet keeren? ......
Dan zeggen we netjes : dat denk je maar, hoor!
Wij hebben kruit en kogels zat
En weig’ren ieder overpad.
Wij zijn neutraal en houên van vree,
Wij blijven neutraal en vechten niet mee!

En als ze dan komen en dringen er door,
En over de grenzen marcheeren? ......
Dan steken we even de dijken maar door,
We zullen ze zwemmen wel leeren.
Het land is hier een beetje nat
En deugt hier niet voor overpad.
Wij zijn neutraal en houên van vree,
Wij blijven neutraal en vechten niet mee!


Overgenomen uit:
Zangbundel voor het Nederlandsche Leger
Uitgegeven op last van den Minister van Oorlog - 1915(?)terug naar Soldatenverzen