terug naar Soldatenverzen


Excelsior-marsch 

Korpslied van den Hoofdcursus 
Tekst: Wittekind - muziek: Chr. van Beuge

"Immer hooger'' zij ons streven,
Zij de leus van ons bestaan;
Door geen vrees terug gedreven,
Rukken we op de sterren aan.
Voer' ons pad langs schoone dreven,
Zij de weg ook lang en dor,
Steeds den blik op 't doel geheven } 2x
Juichen wij "Excelsior" } 2x

Stap voor stap, met vaste schreden,
Treden wij, waar plicht ons wacht;
Elken zijweg steeds vermeden,
Steeds vooruit met moed en kracht.
Mogen rampen ons ook dreigen,
Laat Fortuna ons geen keus:
Nimmer bukken, nimmer zijgen, } 2x
"immer hooger" blijft de leus. } 2x

"Immer hooger" zij ons streven,
Maar met eendracht steeds gepaard;
Eensgezindheid zal ons geven
't "Immer hooger" hier op aard!
Luider klinken onze zangen,
Weg dan klachten en gemor,
Vol van hoop en vol verlangen }2x
Roepen wij "Excelsior"! }2x


Overgenomen uit J. Kooiman - De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914 (J.Muusses en Herman de Ruiter 1914-1918)


terug naar Soldatenverzen