terug naar Soldatenverzen


Cadettenlied

Tekst: J.Abbell - componist onbekend

Hetzij in 't koele, blonde noorden,
Op d' eigen grond van 't vaderland,
Of in de diepe, donk're wouden
Van Insulinde's lachend strand,
Nooit zal een blaam, nooit zal een blaam uw wit besmetten

O, Neêrlands fiere, reine vlag, 
Zoolang in Kilacadmons muren } 2x
Een enkel hart nog kloppen mag. } 2x

En mocht eenmaal de oorlogsfakkel
Weer blaken aan het Dietsche strand,
En vreemder dwang u weer bedreigen.
U, vrijheid van ons Vaderland,
Dan zouden wij, dan zouden wij Cadetten toonen
Dat 't oude bloed nog in ons vloeit!
Dat liefdevuur voor Nassau's helden } 2x
Nog steeds in onzen boezem gloeit! } 2x

Komt, wapenbroeders, Neerland's zonen,
Door 't zelfde levensdoel verwant!
Met heilig vuur bezield voor 't ééne,
Verknocht aan 't zelfde Vaderland!
Komt zweert met ons, komt zweert met ons dan deze woorden
Zweert: "trouw aan koningin en land!" 
Zoo God het wil zij dan ons leven } 2x
Eenmaal deez' duren eed tot pand! } 2x


Overgenomen uit J. Kooiman - De Nederlandsche Strijdmacht en hare Mobilisatie in 1914 (J.Muusses en Herman de Ruiter 1914-1918)


terug naar Soldatenverzen