terug naar Liedteksten


Het Vredespaleis

Daar zit de vretersschaar
in vorstlijk 's-Gravenhage
heel deftig bij elkaar.
Zij vullen hunne magen
en drinken fijne wijn
en kletsen over vrede,
maar houden 't meest van gein
en fijnbeschaafde zeden.

Zoo gaat dat in Den Haag
bij al die hooge heren
en daardoor kan het volk
weer vele dingen leren.
Wil men geen oorlog meer?
Welnu, de wapens neder
en het vretersgekonfereer
komt dan ook nooit meer weder.

Zoo doen nu die heren
in 't Vredespaleis.
Ze kletsen en smullen
en krijgen een prijs,
medaille of lintje
tot hunne eer,
en roepen voor leuze:
geen oorlog meer.


Straatlied uit 1913. Dit lied is toch in de collectie oorlogsverzen opgenomen omdat het de stemming weergeeft tegen de regerende elite die poogt een oorlogsdreiging te bezweren.

Overgenomen uit: A. van Hulzen - De wereld van eergisteren (1983)
Nadere bijzonderheden ontbreken


terug naar Liedteksten